Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn năm 2022 mới nhất

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn năm 2022 mới nhất

Báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là văn bản do người thuộc tổ chức công đoàn soạn thảo nhằm cung cấp những thông tin về thành tích đạt được trong một thời gian nhất định nhằm đề nghị cấp trên khen thưởng.

Khi tham gia vào các tổ chức nhất định, để nắm bắt được thông tin của thành viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao, hoặc để xem xét khen thưởng trong một thời gian nhất định. Các thành viên tham gia tổ chức cần làm báo cáo thành tích cá nhân. Trong tổ chức công đoàn, báo cáo này được gọi là báo cáo thành tích cá nhân.

Trong bài viết Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Hoàng Phi cung cấp thông tin về mẫu báo cáo nói trên tới Quí vị.

Báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân công đoàn là văn bản do người thuộc tổ chức công đoàn soạn thảo nhằm cung cấp những thông tin về thành tích đạt được trong một thời gian nhất định nhằm đề nghị cấp trên khen thưởng.

Báo cáo  cáo này cung cấp được những thông tin khách quan nhất do chính người soạn thảo cung cấp và tự nhìn nhận. Nhưng được sự  phê duyệt, xem xét của công đoàn cơ sở trước khi gửi lên công đoàn cấp trên  đề nghị khen thưởng.

Khi nào báo cáo thành tích cá nhân công đoàn?

Cá nhân báo cáo thành tích công đoàn khi đề nghị công đoàn khen thưởng. Đợt khen thưởng sẽ được công đoàn cấp trên cung cấp thông tin tới công đoàn cơ sở để từ đó phổ biến tới từng thành viên trong công đoàn.

Đợt  khen thưởng của từng công đoàn là khác nhau, nhưng thường vào đợt cuối năm, quí hoặc có thể vào những dịp đặc biệt như ngày thành lập. Thời gian này thì tùy thuộc vào công đoàn ấn định.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn mới nhất

Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Hoàng Phi cung cấp mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn mới nhất tới Quí vị như sau:

Mẫu số 1:

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐBP:… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

                                      Đề nghị :…..

Kính gửi:

I/ Sơ yếu lý lịch:

– Họ tên: tuổi:                      giới tính:

– Thâm niên công tác:

– Chức vụ chính quyền:

– Chức vụ công đoàn :

– Chức năng nhiệm vụ được giao:

II/ Thành tích đạt được:

1. Công tác chính trị tư tưởng

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Công tác chuyên môn, nghiệp vụ:

– Tham gia công tác NCKH – CGCN, SKCT, hoạt động Dự án, viết giáo trình, bài giảng

3. Kết quả hoạt động công tác công đoàn và các phong trào đoàn thể khác:

4. Tham gia xây dựng tập thể:

III/ Kết quả thi đua trong năm học:

– Danh hiệu thi đua:

– Hình thức khen thưởng:

……., ngày ……… tháng ……. năm …

               Ý kiến của BCH Công đoàn bộ phận                                                       Người báo cáo

Xác nhận của BCH Công đoàn ….

TM. BCH CÔNG ĐOÀN ……

CHỦ TỊCH

Dựa vào bản mẫu báo cáo, phần tiếp theo của bài viết Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn Tổng đài 1900 6557 sẽ hướng dẫn Quí vị soạn thỏa mẫu báo cáo trên.

Mẫu số 2:

CĐGD HUYỆN …………

CĐCS ………………………….
————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Đề nghị……………………

I. Sơ yếu lý lịch:

Họ, tên: …………… Sinh ngày … tháng … năm …. Giới tính (Nam/Nữ)

Quê quán: …

Nơi thường trú: …

Chức vụ, đơn vị công tác: …

Năm tham gia công tác: …

Làm công tác chuyên trách công đoàn từ năm … đã giữ chức vụ…

II. Những thành tích tiêu biểu xuất sắc:

Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích:

– Căn cứ nhiệm vụ được giao của mỗi người để viết báo cáo những thành tích tiêu biểu xuất sắc của những năm tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng. Cần viết ngắn gọn, rõ ràng nhưng thể hiện được đầy đủ nội dung những công việc đã làm và thành tích đạt được, có số liệu cụ thể để chứng minh.

– Nếu có sáng kiến, đề xuất thì báo cáo rõ việc nào cá nhân chủ động đề xuất, những công việc nào tham gia thực hiện…

III. Những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng

– Kê khai những danh hiệu và hình thức đã được khen thưởng của những năm liền kề với năm đề nghị khen thưởng (số năm kê khai tương ứng với hình thức đề nghị khen thưởng).

Ghi cụ thể từng năm một đã được khen thưởng hình thức, danh hiệu thi đua gì, cấp nào quyết định, số quyết định khen thưởng.

– Nếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý cần kê khai những danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của đơn vị đã được khen.

(Báo cáo phải có đủ các căn cứ để đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định theo mức đề nghị khen thưởng)

Cam đoan bản báo cáo thành tích là đúng sự thật

Xác nhận của Công đoàn NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO

Hướng dẫn soạn báo cáo thành tích cá nhân công đoàn

Khi soạn thảo báo cáo trên, người soạn thảo phải chú ý những vấn đề sau:

Thứ nhất: Về đề nghị

Chủ thể đề nghị ở đây có thể là công đoàn cấp trên cơ sở hoặc Tổng Công đoàn Việt Nam. Tùy thuộc vào từng cấp khen thưởng.  Người soạn thảo phải nắm chắc được nguyên tắc sau là đề nghị cấp nào thì gửi gửi ban chấp hành công đoàn đó.

Thứ hai: Về sơ yếu lý lịch

Như mẫu ở phần trên,  chủ thể soạn thảo phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Có một số thông tin như: Chức vụ chính quyền; chức vụ công đoàn thì tùy vào chức vụ của người soạn thảo để điền. Mục này không bắt buộc phải có.

Thứ ba: Về thành tích đạt được

– Công tác chính trị tư tưởng: Chủ thể soạn thảo phải nêu được các yếu tố như

Lập trường tư tưởng; ý thức chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của công đoàn cấp trên, quy định của Nhà trường; tham gia sinh hoạt chính trị, xây dựng Đảng; học tập nâng cao trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…

Đây được coi là những yếu tố  để xác định tư tưởng của thành viên khi tham gia tổ chức. Mỗi một tổ chức khi được lập ra đều mang trong mình một lý tưởng và trách nhiệm với cộng đồng nhất định không đi ngược lại đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chính vì vậy , thành viên trong tổ chức cũng được giác ngộ đường lối khi tham gia và thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao, tránh những trường hợp sai lệch về tư tưởng chính trị.

– Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Phần kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gồm các yếu tố sau: Công tác chuyên môn, nhiệm vụ; tham gia công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động dự án, viết giáo trình, bài giảng…..

Đây có thể là một trong những nhiệm vụ được giao hoặc có thể do sáng tạo của từng cá nhân có những thành tích được biểu dương trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Cá nhân soạn thảo cần nêu được những thông tin chính xác, cụ thể  để từ đó làm cơ sở khen thưởng.

Thứ tư: Về xác nhận báo cáo thành tích cá nhân công đoàn

Người soạn thảo báo cáo cần được ý kiến xác nhận của các chủ thể sau: Ban chấp hành công đoàn bộ phận và Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Xác nhận của các chủ thể này làm tăng tính xác thực của báo cáo cũng như đảm báo báo cáo  cung cấp thông tin khách quan nhất từ người soạn thảo.

Từ những phân tích trên Công ty Hoàng Phi mong rằng Quý vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Mẫu báo cáo thành tích cá nhân công đoàn Nếu Quý vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào Số điện thoại tư vấn 1900 6557.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ tư vấn thông tin và cung cấp Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao...

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự

Vụ việc dân sự là các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được Tòa án thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục theo pháp luật tố tụng dân sự quy định trên cơ sở có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá...

Mẫu đơn xin miễn giảm án phí 2022

Án phí là khoản chi phí về xét xử một vụ án mà đương sự phải nộp trong mỗi vụ án do cơ quan có thẩm quyền quy định, để được miễn án phí phải đáp ứng được các điều kiện theo quy...

Mẫu đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù 2022

Hoãn chấp hành án phạt tù là việc người phạm tội được Tòa án cấp có thẩm quyền cho phép chưa cần phải thực hiện chấp hành hình phạt tù vì những lý do nhất...

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt độ tuổi đều được cấp hộ chiếu. Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu cho trẻ em 2022 như thế...

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế

Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước Viên cấp theo một mẫu thống...

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy 2022

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy hay mẫu giấy khai đăng ký xe là mẫu văn bản bắt buộc có trong hồ sơ sang tên đổi chủ ô tô, xe máy nộp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết đăng ký...

Mẫu Bản tường trình tai nạn giao thông

Mẫu bản tường trình tai nạn giao thông là dạng văn bản trình bày lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại một địa điểm nào...

Mẫu giấy mượn xe

Giấy mượn xe là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao xe cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại chiếc xe đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt...

Mẫu biên bản bàn giao xe mới nhất 2022

Mẫu biên bản bàn giao xe là mẫu biên bản được lập ra để tiến hành việc giao xe giữa người mua và người bán, đây là một văn bản có giá trị pháp lý cao bởi nó liên quan tới tài sản và lợi ích của các bên khi tham gia ký kết biên...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557