Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Việc làm – Nhân sự Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương là một loại chứng từ quan trọng của các doanh nghiệp, nó là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành việc thanh toán tiền lương cho nhân viên (bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng, tiền phụ cấp, các khoản thu nhập thêm khác…).

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có. Để biết rõ hơn mẫu bảng thanh toán tiền lương như thế nào, bảng thanh toán tiền lương gồm những nội dung gì cùng các vấn đề khác liên quan đến bảng thanh toán tiền lương, chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới đây:

Bảng thanh toán tiền lương là gì?

Bảng thanh toán tiền lương là một loại chứng từ quan trọng của các doanh nghiệp, nó là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành việc thanh toán tiền lương cho nhân viên (bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng, tiền phụ cấp, các khoản thu nhập thêm khác…). Ngoài ra, nó cũng là căn cứ quan trọng cho công tác thẩm tra các vấn đề liên quan đến việc thanh toán tiền lương cho người lao động (NLĐ) thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp.

Biểu mẫu bảng thanh toán tiền lương

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số:…………..

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……. năm…….

Số TT Họ và tên Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng…% lương Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I Các khoản phải khấu trừ vào lương Kỳ II được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………

Ngày….tháng….năm…..

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
 
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc
(Ký, họ tên) 

Nội dung của bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền lương chuẩn phải có đủ những nội dung dưới đây:

+ Cột A và B: Phần này, người viết ghi số thứ tự của nhân sự nhận lương cũng như các thông tin cơ bản về họ như: họ và tên, đơn vị đang làm việc, cấp bậc của NLĐ đó…

+ Cột 1 và 2: Đây là phần để ghi bậc lương và hệ số lương của NLĐ theo từng vị trí mà họ đảm nhận.

+ Cột 3 và 4: Ghi đầy đủ các thông tin như: số ngày công làm việc thực tế của NLĐ; mức tiền lương mà họ nhận được tính theo KPI của sản phẩm

+ Cột 5 và 6: Ở 2 cột này, người lập bảng ghi ra số ngày công làm việc thực tế của NLĐ; mức tiền lương mà họ nhận được tính theo mốc thời gian

+ Cột 7 và 8: Ghi rõ số ngày công của NLĐ; mức tiền lương mà họ nhận được tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương

+ Cột 9: Cột này là để liệt kê các khoản phụ cấp thuộc phạm vi quỹ lương mà NLĐ được hưởng

+ Cột 10: Ở phần này, người lập bảng ghi rõ các khoản phụ cấp khác được tính vào thu nhập của NLĐ nhưng không thuộc phạm vi quỹ lương – thưởng.

+ Cột 11: Cột này là để liệt kê tổng số tiền lương cùng những khoản phụ cấp mà NLĐ được hưởng

+ Cột 12: Đây là mục ghi số tiền tạm ứng ở kỳ I của mỗi NLĐ

+ Cột 13, 14, 15 và 16: Ở 4 mục này, người lập bảng ghi rõ các khoản cần khấu trừ khỏi lương của NLĐ, từ đó tính ra tổng số tiền phải khấu trừ của họ trong một tháng.

+ Cột 17: Ghi rõ số tiền lương mà NLĐ sẽ được nhận ở kỳ II

+ Cột C: Sau khi thực lĩnh, NLĐ ký nhận kỳ lương II.

Mục đích của bảng thanh toán tiền lương?

 Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

Những lưu ý khi lập bảng thanh toán tiền lương?

Một bảng thanh toán tiền lương chuẩn cần đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin như sau: Họ tên; bậc lương; hệ số lương; lương theo sản phẩm (số sản phẩm, số tiền); lương theo thời gian (số công, số tiền); Nghỉ việc ngừng việc hưởng…% lương (số công, số tiền); Phụ cấp thuộc quỹ lương; phụ cấp khác; Tổng số; Tạm ứng kỳ I; Các khoản phải khấu trừ vào lương (Bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân phải nộp, các khoản phải khấu trừ cộng lại) ; Kỳ II được lĩnh (số tiền, ký nhận). Người lập bảng thanh toán tiền lương cần dựa vào các chứng từ khác như mức lương tối thiểu vùng, thuế TNCN, Bảo hiểm XH, bảng chấm công, hợp đồng lao động,… Bảng thanh toán tiền lương sẽ được lập vào ngày cuối cùng trong tháng.

Những thông tin trong bảng thanh toán tiền lương cần người lập đảm bảo tính chính xác như họ tên, hệ số lương, số lượng sản phẩm hoàn thành, các khoản phụ cấp của người được hưởng,.. Vì cần tính cẩn trọng cao nên những người làm công việc kế toán đòi hỏi cần phải có kỹ năng mềm tốt, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề Mẫu bảng thanh toán tiền lương. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá bài viết:

Lưu ý: Nội dung tư vấn nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo

Để được Tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng Gọi: 1900.6557

——————*****——————

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

 

 

BÀI VIẾT MỚI NHẤT