Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu bảng thanh toán tiền lương
  • Thứ tư, 26/04/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 3717 Lượt xem

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Bảng thanh toán tiền lương là một loại chứng từ quan trọng của các doanh nghiệp, nó là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành việc thanh toán tiền lương cho nhân viên (bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng, tiền phụ cấp, các khoản thu nhập thêm khác…).

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có. Để biết rõ hơn mẫu bảng thanh toán tiền lương như thế nào, bảng thanh toán tiền lương gồm những nội dung gì cùng các vấn đề khác liên quan đến bảng thanh toán tiền lương, chúng tôi xin cung cấp đến Quý bạn đọc bài viết dưới đây:

Bảng thanh toán tiền lương là gì?

Bảng thanh toán tiền lương là một loại chứng từ quan trọng của các doanh nghiệp, nó là cơ sở để doanh nghiệp tiến hành việc thanh toán tiền lương cho nhân viên (bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng, tiền phụ cấp, các khoản thu nhập thêm khác…).

Ngoài ra, nó cũng là căn cứ quan trọng cho công tác thẩm tra các vấn đề liên quan đến việc thanh toán tiền lương cho người lao động (NLĐ) thuộc phạm vi quản lý của doanh nghiệp.

Biểu mẫu bảng thanh toán tiền lương

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

                                                                                                                         Số:…………..

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng……. năm…….

Số TTHọ và tênBậc lươngHệ sốLương sản phẩmLương thời gianNghỉ việc ngừng việc hưởng…% lươngPhụ cấp thuộc quỹ lươngPhụ cấp khácTổng sốTạm ứng kỳ ICác khoản phải khấu trừ vào lươngKỳ II được lĩnh
Số SPSố tiềnSố côngSố tiềnSố côngSố tiềnBHXHThuế TNCN phải nộpCộngSố tiềnKý nhận
AB1234567891011121314151617C
Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………

Ngày….tháng….năm…..

Người lập biểu
(Ký, họ tên) 
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc
(Ký, họ tên) 

Tải (download) Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Nội dung của bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền lương chuẩn phải có đủ những nội dung dưới đây:

+ Cột A và B: Phần này, người viết ghi số thứ tự của nhân sự nhận lương cũng như các thông tin cơ bản về họ như: họ và tên, đơn vị đang làm việc, cấp bậc của NLĐ đó…

+ Cột 1 và 2: Đây là phần để ghi bậc lương và hệ số lương của NLĐ theo từng vị trí mà họ đảm nhận.

+ Cột 3 và 4: Ghi đầy đủ các thông tin như: số ngày công làm việc thực tế của NLĐ; mức tiền lương mà họ nhận được tính theo KPI của sản phẩm

+ Cột 5 và 6: Ở 2 cột này, người lập bảng ghi ra số ngày công làm việc thực tế của NLĐ; mức tiền lương mà họ nhận được tính theo mốc thời gian

+ Cột 7 và 8: Ghi rõ số ngày công của NLĐ; mức tiền lương mà họ nhận được tính theo lương thời gian hoặc ngừng, nghỉ việc hưởng các loại % lương

+ Cột 9: Cột này là để liệt kê các khoản phụ cấp thuộc phạm vi quỹ lương mà NLĐ được hưởng

+ Cột 10: Ở phần này, người lập bảng ghi rõ các khoản phụ cấp khác được tính vào thu nhập của NLĐ nhưng không thuộc phạm vi quỹ lương – thưởng.

+ Cột 11: Cột này là để liệt kê tổng số tiền lương cùng những khoản phụ cấp mà NLĐ được hưởng

+ Cột 12: Đây là mục ghi số tiền tạm ứng ở kỳ I của mỗi NLĐ

+ Cột 13, 14, 15 và 16: Ở 4 mục này, người lập bảng ghi rõ các khoản cần khấu trừ khỏi lương của NLĐ, từ đó tính ra tổng số tiền phải khấu trừ của họ trong một tháng.

+ Cột 17: Ghi rõ số tiền lương mà NLĐ sẽ được nhận ở kỳ II

+ Cột C: Sau khi thực lĩnh, NLĐ ký nhận kỳ lương II.

Mục đích của bảng thanh toán tiền lương?

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.

Bảng thanh toán tiền lương là một bảng tính ghi lại các thông tin liên quan đến việc tính và trả lương cho nhân viên trong một công ty hoặc tổ chức. Mục đích chính của bảng thanh toán tiền lương là cung cấp thông tin về số tiền lương mà nhân viên được trả trong một khoảng thời gian nhất định, bao gồm cả số tiền lương cơ bản và các khoản thưởng, phụ cấp, trợ cấp khác.

Bảng thanh toán tiền lương giúp cho các nhân viên có thể kiểm tra lại số tiền lương mà họ nhận được, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thanh toán lương. Ngoài ra, bảng thanh toán tiền lương cũng là một công cụ hữu ích cho bộ phận kế toán hoặc tài chính của công ty để quản lý chi phí lương và tính toán các khoản chi phí liên quan đến nhân viên.

Bảng thanh toán tiền lương còn có một số mục đích khác như sau:

– Quản lý thông tin nhân viên: Bảng thanh toán tiền lương chứa thông tin về số giờ làm việc, lương cơ bản, các khoản phụ cấp và các khoản trích khấu trừ. Thông tin này giúp cho các nhân viên và bộ phận quản lý có thể quản lý thông tin về nhân viên một cách nhanh chóng và tiện lợi.

– Đảm bảo tính minh bạch và công bằng: Bảng thanh toán tiền lương giúp đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc tính toán và trả lương cho nhân viên. Nhân viên có thể dễ dàng xác nhận số tiền lương mà mình nhận được và đối chiếu với các thông tin khác để đảm bảo tính chính xác.

– Tính toán các khoản chi phí liên quan đến nhân viên: Bảng thanh toán tiền lương cũng giúp cho các bộ phận quản lý chi phí của công ty tính toán các khoản chi phí liên quan đến nhân viên như thuế tài sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản trợ cấp khác.

– Đáp ứng yêu cầu pháp lý: Bảng thanh toán tiền lương cũng giúp cho công ty đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc tính và trả lương cho nhân viên.

Tóm lại, bảng thanh toán tiền lương là một công cụ quan trọng để quản lý thông tin liên quan đến việc tính và trả lương cho nhân viên, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình thanh toán lương và hỗ trợ quản lý chi phí lương và các khoản chi phí liên quan đến nhân viên của công ty.

Những lưu ý khi lập bảng thanh toán tiền lương?

Khi lập bảng thanh toán tiền lương, có một số lưu ý quan trọng sau đây:

– Tính toán chính xác số tiền lương cần trả cho mỗi nhân viên: Bảng thanh toán tiền lương nên cho thấy số tiền cần trả cho mỗi nhân viên, bao gồm các khoản lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng, thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản trích khác.

– Chú ý đến các quy định pháp luật: Việc lập bảng lương cần phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến tiền lương, bao gồm cả việc trả lương đầy đủ và đúng hạn, tính thuế và các khoản trích khác theo quy định.

– Tính toán phí bảo hiểm xã hội và các khoản trích khác: Bảng thanh toán tiền lương cần phải bao gồm các khoản trích khác như phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các khoản khác (nếu có) được quy định bởi pháp luật.

– Đảm bảo tính minh bạch và công bằng: Bảng thanh toán tiền lương cần phải được lập một cách minh bạch và công bằng, đảm bảo rằng các nhân viên được trả lương đầy đủ và đúng hạn và tránh xảy ra tình trạng thiếu sót hay bất đồng trong việc trả lương.

– Kiểm tra kỹ trước khi phát hành: Trước khi phát hành bảng thanh toán tiền lương, cần kiểm tra kỹ để đảm bảo tính chính xác và tránh sai sót. Nếu có sai sót, cần sửa chữa và phát hành lại bảng thanh toán mới.

– Bảo mật thông tin: Thông tin về tiền lương của nhân viên là thông tin nhạy cảm và cần được bảo mật, vì vậy bảng thanh toán tiền lương cần được lưu trữ và bảo vệ cẩn thận.

– Đảm bảo tính khả dụng và đồng nhất: Bảng thanh toán tiền lương cần được lập một cách đồng nhất và dễ đọc, để cho các nhân viên có thể dễ dàng hiểu và kiểm tra số tiền lương của mình. Ngoài ra, bảng thanh toán cần được lập đúng định kỳ và đảm bảo tính khả dụng, để cho các nhân viên có thể đưa ra các quyết định liên quan đến tài chính cá nhân của họ.

– Đảm bảo tính chính xác trong việc tính thuế: Bảng thanh toán tiền lương cần phải tính toán chính xác các khoản thuế theo quy định của pháp luật. Các nhà quản lý nên có trách nhiệm đảm bảo rằng các khoản thuế được tính toán chính xác và được trả đầy đủ.

– Xem xét cập nhật thường xuyên: Bảng thanh toán tiền lương cần phải được cập nhật thường xuyên để phản ánh sự thay đổi của các quy định pháp luật liên quan đến tiền lương và các khoản trích khác. Các nhà quản lý nên cập nhật bảng thanh toán tiền lương mỗi khi có thay đổi để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định pháp luật.

– Thực hiện kiểm tra định kỳ: Việc thực hiện kiểm tra định kỳ các bảng thanh toán tiền lương là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ. Kiểm tra này có thể được thực hiện bởi các chuyên gia tài chính hoặc các đơn vị kiểm toán ngoài.

Tóm lại, việc lập bảng thanh toán tiền lương đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác cao. Các nhà quản lý nên đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc trả lương cho các nhân viên, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến tiền lương và các khoản trích khác.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề Mẫu bảng thanh toán tiền lương. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ Chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Trân trọng cảm ơn!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (26 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi