Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu Giấy xác nhận mới nhất 2023
  • Thứ năm, 11/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 16653 Lượt xem

Mẫu Giấy xác nhận mới nhất 2023

Giấy xác nhận là một loại văn bản được nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để nghị họ xác nhận về một thông tin hoặc sự kiện đang hoặc đã diễn ra tại đó.

Trong thực tế, giấy xác nhận là loại giấy được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, điển hình như giấy xác nhận công tác ở một doanh nghiệp, đơn vị nào đó hoặc giấy xác nhận là học sinh, sinh viên của một trường học hoặc giấy xác nhận nhân thân được sử dụng trong khi chúng ta cần mua vé khi bị mất chứng minh nhân dân… Do vậy, đây là một loại giấy tờ được nhiều khách hàng quan tâm tới.

Vậy giấy xác nhận được hiểu như thế nào?, giấy xác nhận dùng để làm gì?, cách viết giấy xác nhận công việc ra sao?. Để hiểu rõ về nội dung thắc mắc trên mời quý vị cùng tham khảo bài viết sau của Luật Hoàng Phi.

Giấy xác nhận là gì?

Giấy xác nhận là một loại văn bản được nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng phổ biến tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để nghị họ xác nhận về một thông tin hoặc sự kiện đang hoặc đã diễn ra tại đó.

Giấy xác nhận là một loại tài liệu được cung cấp để xác định và chứng minh một sự thật, một thông tin, hoặc một tình trạng nào đó. Nó thường được cấp bởi một tổ chức, cơ quan, hoặc cá nhân có thẩm quyền để cung cấp thông tin chính xác và chính thức về sự kiện, hành động, hoặc trạng thái của một người, một đối tượng, hoặc một sự việc nào đó.

Giấy xác nhận dùng để làm gì?

Giấy xác nhận tùy thuộc vào mục đích cũng như sự kiện, nội dung mà người xin xác nhận muốn xác định thì sẽ có những mục đích khác nhau. Giấy xác nhận có thể mang nhiều hình thức và mục đích khác nhau, bao gồm:

– Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì đây là giấy tờ về nhân thân với mục đích để xác định tình trạng hôn nhân bao gồm: đã đăng ký kết hôn với ai chưa? Hay đã kết hôn mà hiện đã ly hôn theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nào?,… Theo đó, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được dùng làm căn cứ xác định tài sản chung/riêng, xác định về quan hệ hôn nhân của cá nhân đó.

– Giấy xác nhận công việc: là một mẫu giấy tương tự như mẫu biên nhận công việc, dùng để ghi nhận lại và xác nhận các công việc đã, đang hoàn thành của một cá nhân, đơn vị nào đó.

– Giấy xác nhận sự việc: là loại mẫu giấy dùng để xác nhận về một sự việc đã được diễn ra tại một địa điểm nào đó để gửi cho bên thứ 3 từ đó có thể biết và nắm bắt về nội dung này, cơ quan có thẩm quyền xác nhận là cơ quan mà trước đó đã từng giải quyết sự việc hoặc đã biết sự việc này diễn ra trong thực tế.

– Giấy xác nhận công tác: là loại mẫu dùng để ghi nhận quá trình mà cá nhân đó đã từng làm việc tại cơ quan, qua loại giấy xác nhận đó mà có thể thấy được đánh giá về kinh nghiệm mà chủ thể làm việc ở đơn vị có thẩm quyền xác nhận. Mục đích của loại giấy này có thể sử dụng ví dụ như chứng minh tài chính, du học, làm visa, xin việc làm mới,…

– Giấy xác nhận dân sự: là loại giấy dùng để ghi nhận sau đó xác nhận về việc một chủ thể có thực hiện chấp hành đầy đủ các quy định về pháp luật ở địa phương cư trú, cụ thể được dùng trong khi xin việc, trong việc xác nhận có tiền án tiền sự không?,…

Hiện nay, trong các văn bản pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể nào về loại giấy tờ này, tuy vậy trong thực tế thì một số địa phương vẫn tiến hành thực hiện thủ tục để cấp xác nhận đó tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Giấy xác nhận nhân thân: là loại giấy tờ vô cùng quan trọng đối với công dân, dùng để chứng thực các thông tin liên quan cơ bản với các cơ quan, việc xác nhận này do công an cấp xã thực hiện.

Ví dụ: điển hình của giấy xác nhận nhân thân được dùng trong những trưởng hợp để chứng minh về thông tin của cá nhân với ngân hàng hoặc ngoài ra có thể dùng trong những thủ tục hành chính cần thiết tại sân bay khi bị mất giấy tờ.

Cách viết giấy xác nhận công việc

Để hoàn thành soạn thảo một mẫu giấy xác nhận công việc thì trước hết quý vị cần nắm bắt được các nội dung cấu thành hoàn chỉnh của mẫu giấy này, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị nội dung không thể thiếu của xác nhận trên, cụ thể:

– Tên của tiêu đề trong mẫu: giấy xác nhận công việc

– Ngày tháng năm xác nhận công việc

– Hai bên: họ và tên người đại diện tham gia, tên công ty, trụ sở, người đại diện theo pháp luật, mã số thuế, mã số doanh nghiệp

– Nội dung xác nhận công việc

+ Các công việc theo thỏa thuận đã được hoàn thành

+ Các công việc chưa được hoàn thành như trong dự kiến

+ Các tài liệu, giấy tờ đính kèm theo xác nhận của hợp đồng

+ Nội dung khác nếu có? (thanh toán, các vấn đề cần bàn giao)

– Giấy xác nhận công việc này là căn cứ để các bên có tiếp tục thực hiện theo hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng công việc đã thỏa thuận.

– Lý do tiếp tục/chấm dứt quyền và nghĩa vụ các bên?

– Giấy xác nhận này được lập thành? bản và có giá trị ngang nhau được bên nào giữ.

– Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu của các bên tham gia xác nhận công việc.

Mẫu giấy xác nhận sự việc

Mẫu giấy xác nhận sự việc cần có những nội dung là:

– Tên của tiêu đề: giấy xác nhận sự việc

– Thời gian xác nhận sự việc ghi rõ giờ, phút, ngày, tháng, năm, tại đâu?

– Các bên tham gia xác nhận sự việc:

+ Ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị tham gia xác nhận sự việc

+ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, số thẻ căn cước công dân, ngày cấp thẻ, nơi cấp thẻ của những người tham gia chứng kiến sự việc

– Nội dung chứng nhận về:

+…………………..

+…………………..

– Giấy xác nhận này được lập thành bao nhiêu bản? và có giá trị ngang nhau

– Ý kiến khác

– Ký và ghi rõ họ tên của người lập biên bản và người chứng kiến.

 

CÔNG TY …/CƠ QUAN…/TỔ CHỨC…

——————

Số …/…

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN SỰ VIỆC

Hôm nay, vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … Tại …

Chúng tôi gồm

Ông (Bà): .………………………………….

Chức vụ:………………………………….

Đơn vị:………………………………….

Ông (Bà) …………………………………….

Chức vụ:………………………………….

Đơn vị:………………………………….

Với sự chứng kiến của

Ông (Bà): …………………………………….

Năm sinh:………………………………….

Địa chỉ:………………………………….

Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động:………………………………….

Số CMND: Ngày cấp: ………………………………….Nơi cấp:………………………………….

Ông (Bà): …………………………………….

Năm sinh:………………………………….

Địa chỉ:………………………………….………………………………….

Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động:………………………………….

Số CMND: ………………….Ngày cấp:……………………….. Nơi cấp:………………………………….

Chứng nhận rằng

….………………………………….

….………………………………….

….………………………………….

Giấy xác nhận được lập thành … bản. Mỗi bản gồm … trang, có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho … 01 bản. Sau khi đọc xong nội dung, những người có mặt đồng ý về nội dung này và cùng ký vào giấy xác nhận.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có): …

NGƯỜI CHỨNG KIẾN(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải (download) Mẫu giấy xác nhận sự việc

Mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã

Tùy thuộc vào mục đích xác nhận về sự việc hay nội dung gì mà thông tin của giấy xác nhận này sẽ có những yêu cầu khác nhau. Nhưng trong giấy xác nhận của ủy ban nhân dân xã cần có những nội dung cơ bản như sau:

– Tên mẫu: giấy xác nhận

– Phần kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/………

– Thông tin của người xin xác nhận: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, nơi ở hiện nay

– Nội dung xác nhận

– Lời cam đoan

– Địa danh, ngày tháng năm làm đơn

– Ký và ghi rõ họ tên người làm đơn để xin xác nhận

– Xác nhận của cơ quan tại Ủy ban nhân dân xã (phường)

– Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu của cán bộ xác nhận

Mẫu giấy xác nhận công tác

Mẫu giấy xác nhận công tác cần có đầy đủ các nội dung cụ thể như dưới đây:

– Tên tiêu đề: giấy xác nhận công tác

– Phần kính gửi: ban lãnh đạo/ ban giám đốc công ty…..

– Thông tin của cá nhân xin xác nhận công tác, bao gồm: họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, cấp ngày tháng năm nào?, được cấp do cơ quan nào?

– Nội dung của việc xác nhận công tác:

+ Tên công ty, trụ sở của công ty, số điện thoại liên hệ, vị trí đảm nhiệm, chức vụ, loại hợp đồng lao động

+ Ngày tháng năm bắt đầu và kết thúc làm việc

+ Nếu quá trình công tác tại đơn vị mà đảm nhiệm các vị trí khác nhau thì ghi rõ các giai đoạn cụ thể.

+ Lý do cá nhân xin xác nhận công tác:

Ví dụ: để ứng tuyển công ty mới, để

– Lời cam đoan về những thông tin đã nêu ở trong giấy này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công ty và pháp luật.

– Lời cảm ơn

– Ký và ghi rõ họ tên của người xin xác nhận

– Xác nhận của thủ trưởng/ban lãnh đạo công ty/ban giám đốc

Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu kèm theo.

Mẫu giấy xác nhận dân sự

Đối với mẫu giấy xác nhận dân sự thì trong đơn cần có những lưu ý khi thực hiện soạn thảo nội dung phải đầy đủ, cụ thể như sau:

– Tên của đơn: đơn xin xác nhận dân sự

– Phần kính gửi: công an cấp xã…………

– Thông tin về người xin xác nhận: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi công tác, nghề nghiệp

– Thông tin của bố và mẹ, vợ/chồng của người xin xác nhận dân sự: họ và tê, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi công tác, nghề nghiệp

– Nội dung để nghị xác nhận dân sự:

+ Có vi phạm pháp luật không?

+ Có tiền án tiền sự không?

+ Hiện có thuộc đối tượng đang bị quản lý tại địa phương do bị cấm di chuyển khỏi nơi cư trú không?……

– Ký và ghi rõ họ tên của người viết tên

– Xác nhận của cơ quan

– Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu của người có thẩm quyền xác nhận.

Mẫu giấy xác nhận nhân thân

Trước đây, mẫu Giấy xác nhận nhân thân được đi máy bay quy định tại Thông tư 01 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, từ ngày 01/6/2019, Thông tư này hết hiệu lực và bị thay thế bởi Thông tư 13/2019/TT-BGTVT. Nhưng, trong Thông tư 13 lại không quy định mẫu này.

Vì thế, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Công văn 1409/CHK-ANHK huớng dẫn mẫu Giấy xác nhận nhân thân như sau:

Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận: Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT quy định không ban hành mẫu giấy xác nhận, chỉ yêu cầu các nội dung cần có trong văn bản xác nhận (bao gồm: cơ quan xác nhận, người xác nhận; ngày, tháng, năm xác nhận; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú của người được xác nhận; lý do xác nhận). Giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

Mẫu giấy xác nhận covid

Giấy xác nhận covid để các cá nhân sử dụng trong nhiều thủ tục khác nhau như: hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, để di chuyển giữa các tỉnh…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

                                                             ….., ngày  tháng  năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN
HOÀN THÀNH CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ/NƠI LƯU TRÚ

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ……………………………………………

Căn cứ Quyết định cách ly số :…………… /QĐ…………, ngày…./…./………… xác nhận:

Ông/Bà:……………………………………………………………………….. Nam/Nữ:

Ngày/tháng/năm sinh:… /… / ….Số điện thoại: ………………………………………

Số CMND / CCCD / Hộ chiếu : ………………………………..Quốc tịch ………………………

Địa chỉ lưu trú: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cách ly: ……………………………………………………………………………………….

Lý do cách ly: người mắc COVID-19 (F0) điều trị tại nhà.

Ngày xét nghiệm test nhanh/PCR dương tính: …………………………………………………….

ĐÃ HOÀN THÀNH CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ/NƠI LƯU TRÚ:

Thời gian thực hiện cách ly: từ ngày…./…./….. đến hết ngày…./…./………….

Diễn biến sức khỏe trong thời gian cách ly: ……………………………………

Kết quả xét nghiệm kể từ ngày áp dụng biện pháp cách ly:

– Lần 1: ngày……………………… kết quả……………………..

□ Test nhanh □ PCR

– Lần 2: ngày……………………… kết quả……………………..

□ Test nhanh □ PCR

– Lần ………………………..

 

BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Download mẫu giấy xác nhận

 Tải (Download) mẫu Giấy xác nhận sự việc

Tải (Download) mẫu Giấy xác nhận của UBND xã

Tải (Download) mẫu Giấy xác nhận công tác

Tải (Download) mẫu Giấy xác nhận dân sự

Tải (Download) mẫu Giấy xác nhận nhân thân

Tải (Download) Mẫu giấy xác nhận Covid

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến Giấy xác nhận, giấy xác nhận dùng để làm gì?, cách viết giấy xác nhận công việc ra sao?. Mọi thắc mắc liên quan mời quý vị liên hệ qua Tổng đài 1900 6557 để được tư vấn rõ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Đơn xin học thêm buổi chiều

Đơn xin học thêm buổi chiều là mẫu đơn do các em học sinh hoặc phụ huynh tự viết gửi đến Ban giám hiệu nhà trường nhằm mục đích xin mở lớp học thêm vào buổi chiều ngoài giờ học chính để ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho các...

Mẫu giấy xác nhận đang là sinh viên

Giấy xác nhận đang là sinh viên là văn bản do sinh viên gửi tới các phòng công tác sinh viên hoặc phòng có trách nhiệm tiếp nhận đơn của sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng hoặc các cơ sở giáo dục khác với mục đích là để xin xác nhận đang học tập tại trường trong một số trường hợp nhất...

Mẫu đơn xin gia hạn nộp học phí

Trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt sinh viên/học viên có đơn xin nộp muộn học phí, đơn vị quản lý trực tiếp sinh viên có ý kiến đồng ý và Hiệu trưởng/Giám đốc Cơ sở phê duyệt cho sinh viên/học viên nộp muộn học phí, sinh viên/học viên được miễn xử lý theo chế tài được quy...

mau-don-xin-hoc-bu-moi-nhat

Mẫu đơn xin học bù mới nhất

Mẫu đơn xin học bù mới nhất sẽ giúp học sinh, sinh viên học lại buổi học đã nghỉ, bổ sung lại những kiến thức còn...

Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên 2023

Ngày tựu trường luôn là những kỉ niệm quan trọng, vui vẻ và đáng nhớ trong đời học sinh, sinh viên dưới đây sẽ là một số Mẫu lời chúc mừng năm học mới cho học sinh, sinh viên để quý độc giả tham...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi