Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2022

Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2022

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những giấy tờ cần thiết để xác định về khoảng thời gian người lao động được bắt đầu nghỉ hưởng các chế độ thai sản tại công ty, theo quy định thì chế độ này không chỉ áp dụng đối với nữ mà còn ngay cả nam cũng được hưởng quyền lợi này khi đủ điều kiện.

Đối với người lao động thì chế độ thai sản là một một vấn đề được quan tâm đặc biệt là rất quan trọng với những cặp vợ chồng dự định hoặc đã sinh con.

Vậy để đảm bảo quyền lợi khi đủ điều kiện mà người lao động cần soạn thảo đơn xin nghỉ thai sản như thế nào?, định nghĩa về đơn xin nghỉ thai sản được hiểu ra sao?, pháp luật quy định về chế độ thai sản 2022 ra sao? Mời quý vị tham khảo nội dung của bài viết sau của Luật Hoàng Phi để hiểu rõ hơn về quy định mới nhất năm 2022.

Đơn xin nghỉ thai sản là gì?

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những giấy tờ cần thiết để xác định về khoảng thời gian người lao động được bắt đầu nghỉ hưởng các chế độ thai sản tại công ty, theo quy định thì chế độ này không chỉ áp dụng đối với nữ mà còn ngay cả nam cũng được hưởng quyền lợi này khi đủ điều kiện.

 

Nộp đơn xin nghỉ thai sản trước bao nhiêu ngày?

Hiện tại, trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 chưa có quy định nào về việc người lao động phải nộp đơn xin nghỉ trước ngày nghỉ thai sản bao nhiêu ngày cụ thể.

Theo đó, tại khoản 1 điều 102 của Luật này có quy định về việc người lao động và người sử dụng lao động thực hiện nộp hồ sơ tới cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền giải quyết sau khi trở lại làm việc, cụ thể như sau:

Đối với trường hợp người lao động vẫn tiếp tục làm việc tại công ty

Tính từ ngày mà người lao động quay lại công ty/doanh nghiệp làm việc thì phải có trách nhiệm nộp các giấy tờ cần thiết cho người sử dụng lao động trong vòng 45 ngày.

Khi người sử dụng lao động nhận được hồ sơ đầy đủ từ người lao động thì phải lập hồ sơ và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền trong vòng 10 ngày.

Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi nhận nuôi con nuôi hoặc trước lúc sinh con: thì khi đó người lao động sẽ nộp trực tiếp hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm mà không phải nộp thông qua công ty đã làm việc.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi nhận nuôi con nuôi hoặc trước lúc sinh con thì việc hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội vẫn chưa có quy định cụ thể về thời hạn sau khi nghỉ sinh con/nhận con nuôi phải nộp hồ sơ bao nhiêu ngày.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về hưởng chế độ thai sản gồm 2 điều kiện như sau:

Điều kiện 1: Là một trong những trường hợp là:

Lao động nữ sinh con

Lao động nữ mang thai

Lao động  nữ là người mẹ – nhờ mang thai hộ và người lao động nữ mang thai hộ.

Người lao động mà nhận nuôi con nuôi nhỏ hơn 6 tháng tuổi

Người lao động thực hiện các biện pháp để triệt sản, lao động nữ đặt vòng để tránh thai

Lao động là nam hiện đang đóng bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh con.

Điều kiện 2: đáp ứng đủ về thời gian mà lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội

Nếu là lao động nữ sinh con, lao động  nữ là người mẹ – nhờ mang thai hộ và người lao động nữ mang thai hộ, người lao động mà nhận nuôi con nuôi nhỏ hơn 6 tháng tuổi thì cần phải có thời gian đóng đủ ít nhất từ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi hoặc sinh con.

Ngoài ra, trường hợp mà lao động nữ sinh con đã có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chỉ cần đóng đủ ít nhất 12 tháng trở lên trước khi mang thai và phải đóng từ đủ 3 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước lúc sinh con.

Lưu ý 1: Để quý vị hiểu rõ hơn về quy định trên, chúng tôi xin giải thích rõ hơn về thời gian 12 tháng trước sinh con (hoặc nhận con nuôi) được xác định ra sao?, mời quý vị tham khảo ( được quy định tại điều 9 thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH)

Nếu sinh con (hoặc nhận con nuôi) trước ngày 15 của tháng đó thì tháng sinh con (hoặc nhận con nuôi) sẽ không tính vào 12 tháng trước khi tháng sinh con (hoặc nhận con nuôi).

Nếu sinh con (hoặc nhận con nuôi) sau ngày 15 của tháng đó thì tháng sinh con (hoặc nhận con nuôi) sẽ không tính vào 12 tháng trước khi tháng sinh con (hoặc nhận con nuôi) áp dụng đối với tháng đó được đóng bảo hiểm xã hội.

Lưu ý 2: Trường hợp khi sinh con thì trợ cấp một lần được quy định điều kiện như sau:

Nếu cặp vợ chồng mà chỉ có chồng tham gia đóng bảo hiểm xã hội thì phải đóng từ đủ ít nhất 6 tháng trong 12 tháng tước lúc sinh con.

Nếu người chồng của vợ mà nhờ mang thai hộ thì cũng phải đóng đủ từ 6 tháng trở lên từ ít nhất 6 tháng trong vòng 12 tháng trước lúc sinh.

Thời gian nghỉ thai sản bao lâu?

Đối với chế độ thai sản có rất nhiều trường hợp như: nghỉ hưởng chế độ khi khám thai; chế độ khi sẩy thai, hút, nạo thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; khi sinh con; khi lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ; khi nhận nuôi con nuôi; thực hiện các biện pháp tránh thai. Theo đó, từng trường hợp sẽ có thời gian nghỉ khác nhau:

Thời gian nghỉ Khi khám thai

Lao động nữ khi mang thai thì được nghỉ việc đi khám thai là 5 lần, mỗi lần nghỉ sẽ được nghỉ 1 ngày. nếu người mang thai có bệnh lý/thai nhi không bình thường/ở xa so với nơi khám, chữa bệnh thì được nghỉ 2 ngày/1 lần khám thai ( ngày nghỉ tính ngày làm việc).

Thời gian nghỉ khi sẩy thai, hút, nạo thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

Khi thuộc các trường hợp trên thì lao động nữ bị chỉ định tại cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì sẽ được nghỉ tối đa:

10 ngày nếu thai nhi ít hơn 5 tuần tuổi

20 ngày nếu thai nhi từ 5 tuần tuổi đến ít hơn 13 tuần tuổi

40 ngày nếu thai nhi từ 13 tuần tuổi đến ít hơn 25 tuần tuổi

50 ngày nếu thai nhi được từ 25 tuần tuổi trở lên

Thời gian nghỉ việc sẽ tính cả ngày Tết, nghỉ lễ và nghỉ hàng tuần

Thời gian nghỉ khi sinh con

Đối với lao động là nữ khi sinh con sẽ được nghỉ việc là 6 tháng gồm trước và sau sinh. Nếu sinh đối từ con thứ hai trở lên thì mỗi con sẽ được nghỉ thêm được 1 tháng

Đối với lao động nam mà đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con thì sẽ được nghỉ:

Nếu 5 ngày khi sinh thường

7 ngày nếu sinh con mà phải phẫu thuật hoặc sinh con nhỏ hơn 32 tuần tuổi

10 ngày nếu sinh đôi, nếu sinh ba mỗi con sẽ được nghỉ thêm 3 ngày

14 ngày nếu sinh đôi trở lên phải phẫu thuật

Lưu ý: Ngày nghỉ trên tính theo ngày làm việc, khi nghỉ sẽ tính từ khi vợ sinh là trong vòng 30 ngày đầu.

Đối với việc khi sinh con nếu con bị chết khi dưới 2 tháng tuổi thì thời gian nghỉ của mẹ là 4 tháng tính từ khi sinh. con bị chết khi trên 2 tháng tuổi thì thời gian nghỉ của mẹ là 2 tháng tính từ con bị chết. Tuy nhiên không được vượt quá thời gian nghỉ sinh bình thường của lao động nữ.

Đối với trường hợp mà cả cha và mẹ hoặc chỉ có mẹ tham gia đóng bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh thì người nuôi dưỡng hoặc cha sẽ được nghỉ những ngày còn lại mà mẹ chưa được nghỉ. Nếu mẹ mà chưa đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì người nuôi dưỡng hoặc cha sẽ được nghỉ đến khi con được đủ 6 tháng tuổi.

Thời gian nghỉ khi người mẹ nhờ mang thai hộ và lao động nữ mang thai hộ

Tương tự như trường hợp khi sinh con thì đối với lao động nữ mang thai hộ vẫn được hưởng các chế độ đã nêu trên cho đến khi đứa trẻ được giao cho mẹ nhờ mang thai hộ.

Người mẹ mà nhờ mang thai hộ vẫn được nghỉ đủ 6 tháng tính từ khi nhận con đến lúc con được 6 tháng tuổi

Thời gian nghỉ khi nhận nuôi con nuôi

Trẻ được nhận làm con nuôi thì lao động sẽ được nghỉ việc là đến khi trẻ được 6 tháng tuổi đủ. Nếu cả bố và mẹ đều tham gia đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh thì chỉ bố hoặc mẹ được nghỉ.

Thời gian nghỉ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

Đối với lao động nữ được nghỉ 7 ngày khi đặt vòng tránh thai

Đối với thực hiện các biện pháp để triệt sản thì người lao động được nghỉ 15 ngày

Ngày nghỉ trên tính bao gồm cả ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ và nghỉ hằng tuần.

Thời gian nghỉ khi hưởng chế độ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe sau thai sản

Lao động nữ được nghỉ từ 5 đến 10 ngày nếu sức khỏe chưa phục hồi sau sinh khi trở lại làm việc trong 30 ngày đầu. nhưng:

Nhiều nhất được nghỉ 10 ngày nếu lao động nữ sinh 2 con tại 1 lần

Tối đa nhiều nhất là 7 ngày nếu lao động nữ sinh con mà phải phẫu thuật

Tối đa nhiều nhất là 5 ngày đối với trường hợp khác

Tiền lương khi nghỉ thai sản?

Khi người lao động được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì sẽ được bảo hiểm xã hội chi trả tùy theo từng trường hợp. Trừ trường hợp mà người lao động nữ đi làm lại trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản sau khi đã nghỉ từ 4 tháng trở lên mà được phía người sử dung lao động đồng ý, thì lao động nữ vẫn được hưởng số tiền chi trả thai sản và cả khoản lương làm việc.

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chung

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chung được soạn thảo theo nội dung như sau:

Tên của tiêu đề là đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản

Phần kính gửi tới cơ quan bảo hiểm xã hội quận hoặc huyện nơi có thẩm quyền

Thông tin của người viết đơn xin nghỉ: họ tên, số của sổ bảo hiểm xã hội, số chứng minh nhân dân, ngày tháng cấp tại đâu?, nơi cư trú hiện tại, cách thức liên hệ,

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là ?năm tháng

Thời gian nghỉ việc mà không đóng bảo hiểm là từ bao giờ?

Nhận nuôi con nuôi hoặc sinh con từ ngày tháng năm nào?

Lời đề nghị

Thông tin về số tài khoản, chủ tài khoản, ngân hàng  để được nhận trợ cấp

Ngày tháng năm viết đơn, ký và ghi rõ họ và tên.

CÔNG TY/CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho………………………………………………hiện đang công tác tại……………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn
……………………………

Tải (Download) Mẫu đơn xin nghỉ thai sản chung

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Hiện tại vẫn chưa có mẫu cụ thể đổi với giáo viên trong các văn bản pháp luật, theo đó đơn xin nghỉ này là đơn mà giáo viên soạn thảo để gửi lên phía nhà trường, phòng giáo dục để xét việc nghỉ thai sản. Sau đó, phía bộ phận quản lý bảo hiểm xã hội tại nhà trường sẽ lập hồ sơ để gửi lên cơ quan bảo hiểm để giải quyết chế độ.

Tuy nhiên, để soạn thảo mẫu đơn đối với giáo viên về cơ bản cần có đầy đủ những nội dung sau:

Tên đơn: đơn xin nghỉ thai sản

Phần kính gửi: (phòng giáo dục và đào tạo, ban giám hiệu,…)

Thông tin của giáo viên: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi công tác

Nội dung viết đơn và yêu cầu

Thời gian xin nghỉ cụ thể?

Lời cam đoan

Ý kiến của hiệu trưởng có ký họ và tên đóng dấu

Ký và ghi rõ họ tên giáo viên.

Tải (Download) Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cán bộ công chức

Tương tự như đối với giáo viên thì cán bộ công chức cũng chưa có mẫu quy định tại văn bản cụ thể nào về mẫu đơn xin nghỉ thai sản. Theo đó, đây là đơn để cán bộ công chức soạn thảo để gửi lên đơn vị, cơ quan và trong mẫu đơn thì cơ bản tương tự như đối với đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên.

TÊN CƠ QUAN

……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:………………………………………………………..

Tên tôi là:………………………..……..…………………………Sinh ngày…………………….

Chức vụ:………………………………………………….….. Vị trí công tác:…………………….

Số CMTND:……………………………….. Ngày cấp………………………….. Nơi cấp………………..

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho………………………………………………hiện đang công tác tại……………………………………………

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Lãnh đạo cơ quan

……….., ngày…..tháng…..năm……

Người làm đơn
……………………………

Tải (Download) Mẫu đơn xin nghỉ hưởng thai sản của cán bộ công chức

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho nam

Về cơ bản thì mẫu đơn này vẫn được soạn thảo như đối với các trường hợp trên, theo đó nội dung cần thiết trong đơn bao gồm:

Tên đơn: đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Phần kính gửi: ban lãnh đạo, thủ trưởng,…

Thông tin của lao động nam viết đơn: họ tên, số của sổ bảo hiểm xã hội, số chứng minh nhân dân, ngày tháng cấp tại đâu?, nơi cư trú hiện tại, cách thức liên hệ,

Lý do viết đơn: do vợ sinh con,…

Lời đề nghị

Lời cam đoan về việc hoàn thành công việc

Lời cảm ơn

Ý kiến của giám đốc, ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu

Ký và ghi rõ họ và tên của người làm đơn

Tải (Download) Mẫu đơn xin nghỉ thai sản cho nam

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến đơn xin nghỉ thai sản. Những thắc mắc liên quan quý vị vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900 6557 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu công văn xin chuyển quận đóng BHXH

Trước khi chuyển nơi đóng bảo hiểm xã hội công ty phải hoàn tất việc đóng BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đến thời điểm di chuyển để chấm dứt quan hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội...

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Mẫu đợn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã...

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp một số thông tin về: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa...

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về chế độ thai sản và cung cấp Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo...

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng 2022

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng là mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số...

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ BHXH qua bưu điện

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc được đơn vị/doanh nghiệp đại diện làm hồ sơ tham gia BHXH và gửi đến cơ quan BHXH thông qua hai hình thức: Giao dịch điện tử trên các phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH; Gửi hồ sơ BHXH qua đường bưu...

Mẫu số 18-cbh

Người hưởng lập Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của pháp...

Mẫu bản cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 1 trong những chính sách an sinh hữu ích đối với người lao động. Khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động có rất nhiều quyền lợi khác...

Mẫu D04H-TS theo Quyết định 505

Mẫu D04h-TS là mẫu biên bản được ban hành kèm theo Quyết định só 595/QĐ-BHXH, được sử dụng với chức năng là biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn...

Mẫu 01B- HSB quyết định 166 excel mới nhất 2022

Mẫu 01B-HSB Quyết định 166 excel năm 2022 là biểu mẫu sử dụng về chế độ BHXH cho người đau ốm, thai sản thay thế mẫu C70A-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt...

Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất

Mẫu văn bản D01-TS là mẫu văn bản để kê khai thông tin được ban kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y...

Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội 2022

Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đề...

Hướng dẫn ghi mẫu 01B-HSB chi tiết nhất

Mẫu 01B-HSB là mẫu ghi nhận danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, chế độ ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe được ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã...

Mẫu giấy ra viện mới nhất 2022

Giấy ra viện là một văn bản được các bệnh viện dung để xác nhận tình trạng bệnh nhân đã được điều trị xong và có đủ điều kiện để xuất viện, giấy ra viện được Giám đốc hoặc các trưởng khoa điều trị xác nhận cho bệnh...

Mẫu Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh 2022

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một trong những chế độ dành cho người lao động được quy định cụ thể, theo đó khi lao động nữ nghỉ hưởng chế độ khi nạo, sẩy, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động nữ sinh con, sinh con xong mà con bị chết ngay sau đó trong vòng 30 ngày đầu làm việc nhận thấy sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ hưởng chế độ...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557