Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật Dân sự Dịch vụ Luật sư tư vấn thừa kế
  • Thứ năm, 20/04/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 241 Lượt xem

Dịch vụ Luật sư tư vấn thừa kế

Lĩnh vực luật sư tư vấn thừa kế liên quan đến quá trình chuyển nhượng tài sản của một người qua đời cho những người còn sống, được quy định bởi pháp luật và di chúc (nếu có).

Thừa kế là gì?

Thừa kế là quá trình chuyển nhượng tài sản của một người qua đời cho những người còn sống, được quy định bởi pháp luật và di chúc (nếu có). Thừa kế có thể bao gồm tất cả hoặc một phần tài sản của người qua đời, bao gồm cả tài sản vật chất và tài sản tinh thần.

Quy trình thừa kế thường bắt đầu sau khi người chết để lại một di chúc hoặc nếu không có di chúc thì theo quy định của pháp luật. Nếu có di chúc, thì di chúc sẽ chỉ định những người nào sẽ được thừa kế và phân chia tài sản như thế nào. Nếu không có di chúc, thì pháp luật sẽ quy định ai là những người được thừa kế và phân chia tài sản như thế nào. Thủ tục thừa kế thường bao gồm đăng ký, tuyên thệ, định giá tài sản, thanh toán các khoản nợ, phân chia tài sản và chuyển nhượng tài sản cho người thừa kế.

Việc thừa kế có thể là một quá trình phức tạp, đặc biệt là trong các trường hợp có tranh chấp hoặc khi có nhiều người thừa kế. Vì vậy, trong một số trường hợp, người thừa kế cần tìm kiếm sự tư vấn pháp lý để hiểu rõ hơn về quy trình thừa kế và các quyền lợi của mình, cũng như để giải quyết các tranh chấp pháp lý có liên quan đến việc thừa kế.

Hình thức chia thừa kế

Ở Việt Nam, hình thức chia thừa kế hiện nay có thể được thực hiện theo hai hình thức chính: chia theo di chúc và chia theo quy định của pháp luật.

– Chia theo di chúc: Nếu người chết để lại một di chúc, tài sản sẽ được chia theo những chỉ dẫn trong di chúc đó. Những người được chỉ định trong di chúc là người thừa kế và nhận được phần tài sản được ghi trong di chúc. Tuy nhiên, đôi khi di chúc có thể bị tranh chấp hoặc không hợp lệ vì nhiều lý do khác nhau. Trong trường hợp này, các quy định pháp luật sẽ được áp dụng để phân chia tài sản.

– Chia theo quy định của pháp luật: Nếu không có di chúc hoặc di chúc không được thực hiện, tài sản sẽ được phân chia theo quy định của pháp luật. Theo Luật Pháp lý Hình sự Việt Nam, người thừa kế là người chết để lại những người sau đây theo thứ tự ưu tiên: con cái, cha mẹ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột, ông bà, chú bác, em họ, anh chị em kết nghĩa. Tuy nhiên, khi có nhiều người thừa kế, tài sản sẽ được chia theo tỷ lệ quy định tại Luật Tài sản gia đình. Tỷ lệ chia tài sản cụ thể phụ thuộc vào số lượng và mối quan hệ giữa người thừa kế.

Việc chia thừa kế có thể gặp phải nhiều khó khăn và tranh chấp, đặc biệt là khi có nhiều người thừa kế hoặc khi có sự bất đồng trong việc phân chia tài sản. Trong trường hợp này, tư vấn pháp lý từ các luật sư có kinh nghiệm về lĩnh vực thừa kế có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình chia tài sản và giải quyết các tranh chấp liên quan đến thừa kế.

Khi nào cần tư vấn luật thừa kế?

Có nhiều trường hợp khi cần chúng ta đều có nhu cầu tư vấn về luật thừa kế, bao gồm:

– Khi có người thân qua đời và bạn cần biết về quy trình thừa kế và quyền lợi của mình trong việc thừa kế tài sản của người thân.

– Khi có tranh chấp trong việc thừa kế giữa các thành viên trong gia đình hoặc giữa người thân và người ngoài họ.

– Khi bạn muốn thừa kế tài sản của người có quốc tịch Việt Nam, nhưng bạn là người nước ngoài hoặc người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

– Khi bạn muốn tạo ra một kế hoạch thừa kế hoặc thay đổi kế hoạch thừa kế của mình.

– Khi bạn muốn biết về các quy định về thừa kế trong pháp luật Việt Nam và hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người thừa kế.

Trong các trường hợp trên, tư vấn luật thừa kế sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình thừa kế, các quyền lợi và nghĩa vụ của bạn trong quá trình thừa kế, các điều khoản pháp lý trong di chúc và các quy định về di sản. Bằng cách tìm kiếm tư vấn pháp lý từ các luật sư hoặc công ty luật có chuyên môn về lĩnh vực thừa kế, bạn sẽ được hỗ trợ trong quá trình giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến thừa kế và đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình thừa kế tài sản.

Lĩnh vực luật sư tư vấn thừa kế

Lĩnh vực luật sư tư vấn thừa kế liên quan đến quá trình chuyển nhượng tài sản của một người qua đời cho những người còn sống, được quy định bởi pháp luật và di chúc (nếu có). Các lĩnh vực chính của luật sư tư vấn thừa kế bao gồm:

1. Tư vấn về quy trình thừa kế: Luật sư sẽ giúp khách hàng hiểu rõ về quy trình thừa kế, quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong quá trình thừa kế, các điều khoản pháp lý trong di chúc và các quy định về di sản.

2. Tư vấn về di chúc: Luật sư sẽ giúp khách hàng soạn thảo di chúc, tư vấn về những nội dung cần có trong di chúc và giúp khách hàng đảm bảo di chúc của họ hợp pháp và không bị tranh chấp trong tương lai.

3. Tư vấn về phân chia tài sản: Luật sư sẽ giúp khách hàng hiểu rõ về quy trình phân chia tài sản, cung cấp các giải pháp và đề xuất cho phương án phân chia tài sản hợp lý.

4. Tư vấn về tranh chấp thừa kế: Luật sư sẽ giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp liên quan đến thừa kế, bao gồm tranh chấp di chúc, tranh chấp về quyền thừa kế và các tranh chấp khác.

5. Tư vấn về kế hoạch thừa kế: Luật sư sẽ giúp khách hàng tạo ra một kế hoạch thừa kế hoặc thay đổi kế hoạch thừa kế của họ để đảm bảo rằng tài sản của họ được chuyển nhượng một cách hợp lý và tránh các tranh chấp pháp lý trong tương lai.

6. Tư vấn về thuế liên quan đến thừa kế: Luật sư cũng có thể tư vấn về các vấn đề thuế liên quan đến thừa kế, bao gồm các khoản thuế phải trả trong quá trình thừa kế, cách tránh các khoản thuế không cần thiết và các chính sách thuế mới nhất liên quan đến thừa kế.

7. Tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến tài sản: Ngoài các vấn đề thừa kế, luật sư còn có thể tư vấn về các vấn đề pháp lý khác liên quan đến tài sản, bao gồm việc tạo lập kế hoạch tài chính, pháp lý cho việc mua bán bất động sản và các vấn đề khác.

Trên đây là một số lĩnh vực chính mà luật sư tư vấn thừa kế có thể giúp khách hàng trong quá trình chuyển nhượng tài sản của một người qua đời. Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn pháp lý liên quan đến thừa kế, hãy liên hệ đến Luật Hoàng Phi, chúng tôi có đội ngũ luật sư có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực này sẽ giúp bạn đảm bảo quyền lợi và đảm bảo việc chuyển nhượng tài sản được thực hiện đúng pháp luật.

Luật Hoàng Phi tư vấn thừa kế như thế nào?

Dưới đây là quy trình chi tiết của Luật Hoàng Phi trong việc tư vấn thừa kế:

1. Tiếp nhận yêu cầu tư vấn: Khách hàng liên hệ với Luật Hoàng Phi để yêu cầu tư vấn về thừa kế.

2. Tư vấn ban đầu: Luật sư của Luật Hoàng Phi sẽ tiếp nhận yêu cầu tư vấn và thực hiện buổi tư vấn ban đầu để hiểu rõ về tình hình và các yêu cầu của khách hàng liên quan đến thừa kế. Tại đây, luật sư sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng và đưa ra các giải pháp phù hợp.

3. Thu thập thông tin: Sau khi khách hàng đã quyết định tiếp tục sử dụng dịch vụ của Luật Hoàng Phi, luật sư sẽ tiếp tục thu thập các thông tin liên quan đến tài sản, di chúc (nếu có) và quyền thừa kế của khách hàng.

4. Đánh giá tình hình: Dựa trên các thông tin đã thu thập, Luật Hoàng Phi sẽ đánh giá tình hình và đưa ra những phân tích chuyên sâu về quyền thừa kế, di chúc, phương án phân chia tài sản và các vấn đề liên quan đến thừa kế.

5. Đề xuất giải pháp: Dựa trên những thông tin đã thu thập và đánh giá tình hình, Luật Hoàng Phi sẽ đề xuất giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng, bao gồm tư vấn về di chúc, quyền thừa kế và phương án phân chia tài sản.

6. Soạn thảo và thực hiện di chúc: Nếu khách hàng cần soạn thảo di chúc, Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo di chúc và thực hiện các thủ tục liên quan để đảm bảo di chúc của khách hàng được thực hiện đúng pháp luật.

7. Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến thừa kế, Luật Hoàng Phi sẽ giúp khách hàng giải quyết tranh chấp một cách hợp lý và tránh các tranh chấp pháp lý trong tương lai.

8. Điều chỉnh kế hoạch thừa kế: Nếu cần thiết, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn cho khách hàng về cách điều chỉnh kế hoạch thừa kế của họ để đảm bảo rằng tài sản của họ được chuyển nhượng một cách hợp lý và tránh các tranh chấp pháp lý trong tương lai.

9. Hoàn thiện thủ tục pháp lý: Sau khi giải quyết các vấn đề liên quan đến thừa kế, Luật Hoàng Phi sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo quyền lợi của khách hàng được bảo vệ.

10. Giám sát: Luật Hoàng Phi sẽ tiếp tục giám sát quá trình thừa kế và thường xuyên tư vấn cho khách hàng để đảm bảo rằng các giải pháp đã đề xuất được thực hiện đúng pháp luật và không có vấn đề phát sinh.

Tất cả các bước trong quy trình tư vấn thừa kế của Luật Hoàng Phi được thực hiện bởi đội ngũ luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực thừa kế và di chúc. Với sự chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc, Luật Hoàng Phi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chất lượng cao và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình thừa kế.

Chi phí thuê Dịch vụ Luật sư tư vấn thừa kế 

Chi phí thuê dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm:

– Phạm vi dịch vụ: Chi phí thuê luật sư tư vấn thừa kế sẽ phụ thuộc vào phạm vi dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Nếu khách hàng yêu cầu các dịch vụ cơ bản như tư vấn về quyền thừa kế và di chúc, chi phí sẽ thấp hơn so với khi khách hàng yêu cầu các dịch vụ phức tạp hơn như giải quyết tranh chấp, tạo lập kế hoạch tài chính và thuế liên quan đến thừa kế.

– Kinh nghiệm và chuyên môn của luật sư: Chi phí thuê luật sư tư vấn thừa kế cũng sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn của luật sư. Những luật sư có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực thừa kế sẽ có chi phí cao hơn so với những luật sư mới ra trường hoặc chưa có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực này.

– Địa điểm: Chi phí thuê luật sư tư vấn thừa kế cũng có thể khác nhau tùy thuộc vào địa điểm. Giá thuê luật sư ở những thành phố lớn và phát triển sẽ cao hơn so với những địa phương khác.

– Thời gian và tần suất sử dụng dịch vụ: Chi phí thuê luật sư tư vấn thừa kế cũng phụ thuộc vào thời gian và tần suất sử dụng dịch vụ. Nếu khách hàng yêu cầu dịch vụ trong thời gian ngắn hoặc sử dụng dịch vụ một cách thường xuyên, chi phí sẽ cao hơn so với những khách hàng sử dụng dịch vụ một lần duy nhất.

Với các yếu tố trên, chi phí thuê dịch vụ luật sư tư vấn thừa kế sẽ dao động từ mức trung bình đến cao. Tuy nhiên, việc chi trả cho dịch vụ tư vấn thừa kế là đầu tư đáng giá để đảm bảo rằng các vấn đề liên quan đến thừa kế được giải quyết một cách chuyên nghiệp và đúng pháp luật. Việc tránh được các tranh chấp và rắc rối pháp lý trong tương lai cũng sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được nhiều chi phí và thời gian.

Tuy nhiên, Luật Hoàng Phi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn thừa kế với giá cả phù hợp với khách hàng. Giá cả sẽ được thảo luận cụ thể tùy thuộc vào phạm vi dịch vụ và nhu cầu của khách hàng. Luật Hoàng Phi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong quá trình thừa kế.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Dịch vụ Luật sư tư vấn thừa kế. Khách hàng theo dõi bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ hotline: 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật sư có được nhận hứa thưởng không?

Luật sư không được nhận hứa thưởng, không được ký hợp đồng với khách hàng trong đó có điều khoản hứa thưởng vì đây là trường hợp vi phạm điều cấm của Luật Luật sư và Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật...

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất áp dụng thời hiệu theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 là thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm...

Vay tiền mà chưa giải ngân có sao không?

Giải ngân là việc chi một khoản tiền theo hợp đồng cho vay đã thỏa thuận được ký kết giữa ngân hàng và người đi vay, người nhận có thể nhận bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo nhu cầu sử...

Các con có được quyền đòi nợ thay cha mẹ đã mất không?

Quyền đòi nợ là một loại tài sản, nó thuộc nhóm quyền tài sản theo quy định pháp luật. Do đó chủ sở hữu quyền đòi nợ có quyền để thừa kế theo quy định pháp luật đối với tài sản này. Di sản theo quy định pháp luật cũng không loại trừ loại quyền tài sản...

Luật Thương mại mới nhất hiện nay là luật nào?

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi