Trang chủ Dịch vụ Công ty Dịch vụ công chứng

Dịch vụ công chứng

Dịch vụ công chứng là chuyên mục con của chuyên mục Dịch vụ công ty, dịch vụ công chứng bao gồm bài viết liên quan đến công chứng như: Công chứng là gì? Thủ tục công chứng như thế nào; Dịch vụ công chứng nhanh; Dịch vụ công chứng tại nhà; Dịch vụ công chứng đất đai; Dịch vụ công chứng ủy quyền…vv.

Luật sư có được làm công chứng viên không?

Thứ hai, 08/07/2024

Công chứng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Công chứng, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công...

Văn phòng công chứng lấy ngay nào tại Hà Nội tốt nhất?

Thứ hai, 08/07/2024

Văn phòng công chứng Nguyễn Hùng, Văn phòng công chứng Thái Hà, Phòng công chứng số 7 là một số trong các đơn vị cung cấp dịch vụ công chứng thực hiện dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện cho người có yêu...

Văn phòng công chứng có được lưu giữ di chúc hay không?

Thứ hai, 08/07/2024

Làm di chúc tại Ủy ban nhân dân phường thì Văn phòng công chứng có được phép nhận lưu giữ di chúc không? Nội dung cụ thể như...

Công chứng hợp đồng ủy quyền ngoài trụ sở văn phòng công chứng

Thứ hai, 08/07/2024

Luật Hoàng Phi tư vấn thủ tục công chứng nói chung và thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền nói riêng để Quý khách hàng tham khảo và áp...

Văn phòng công chứng là gì? Dịch vụ Công chứng uy tín

Thứ hai, 08/07/2024

Văn phòng công chứng là đơn vị, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để hoạt động trong lĩnh vực công...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi