Trang chủ Tìm hiểu pháp Luật Có thể bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh được không?
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 1310 Lượt xem

Có thể bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh được không?

Có rất nhiều giấy khai sinh không có ngày, tháng sinh, đặc biệt là các loại giấy khai sinh đã được cấp từ rất lâu. Vậy có thể bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh được không?

Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân đó như họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch của người được khai sinh. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều giấy khai sinh không có ngày, tháng sinh, đặc biệt là các loại giấy khai sinh đã được cấp từ rất lâu.

Vậy có thể bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh được không? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có lời giải đáp.

Giấy khai sinh và những nội dung cơ bản trên giấy khai sinh

Theo Khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014, giấy khai sinh là văn bản do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định của pháp luật.

Các nội dung thể hiện trên giấy khai sinh bao gồm:

– Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

– Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

– Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Có thể bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh được không?

Theo quy định của pháp luật, việc bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy đăng ký khai sinh thuộc trường hợp bổ sung hộ tịch. Theo đó, bổ sung hộ tịch được hiểu là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu đã được đăng ký.

Việc bổ sung hộ tịch nói chung và bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh nói riêng được hướng dẫn tại Thông tư 04/2020/TT-BTP. Theo đó, bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy đăng ký khai sinh được thực hiện như sau:

– Trường hợp cá nhân đã được đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh không ghi ngày, tháng sinh thì được bổ sung ngày, tháng sinh theo Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi cá nhân sinh ra.

– Nếu không có Giấy chứng sinh, không có văn bản xác nhận của cơ quan y tế thì ngày, tháng sinh được xác định như sau:

+ Đối với người có hồ sơ, giấy tờ cá nhân ghi thống nhất về ngày, tháng sinh, thì xác định theo ngày, tháng sinh đó,

Trường hợp ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân không thống nhất thì xác định theo ngày, tháng sinh trong hồ sơ, giấy tờ được cấp hoặc xác nhận hợp lệ đầu tiên.

+ Đối với người không có hồ sơ, giấy tờ cá nhân hoặc hồ sơ, giấy tờ cá nhân không có ngày, tháng sinh thì cho phép người yêu cầu cam đoan về ngày, tháng sinh.

+ Nếu không xác định được ngày, tháng sinh theo các hướng dẫn nêu trên thì ngày, tháng sinh là ngày 01 tháng 01 của năm sinh; trường hợp xác định được tháng sinh nhưng không xác định được ngày sinh thì ngày sinh là ngày 01 của tháng sinh.

Hồ sơ bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy đăng ký khai sinh

Căn cứ Mục I.8 Phần II Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04 tháng 9 năm 2020, người có yêu cầu đăng ký bổ sung hộ tịch cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

Thứ nhất: Chuẩn bị giấy tờ cần phải xuất trình khi nộp hồ sơ  

– Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, có giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu bổ sung hộ tịch.

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký trong trường bổ sung thông tin hộ tịch không phải tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đăng ký hộ tịch trước đây (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Nếu gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Thứ hai: Giấy tờ phải nộp khi đăng ký bổ sung thông tin hộ tịch          

– Tờ khai bổ sung thông tin hộ tịch theo mẫu;

– Giấy tờ liên quan đến việc bổ sung thông tin hộ tịch;

– Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký bổ sung thông tin hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trình tự thực hiện bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy đăng ký khai sinh

Căn cứ Mục I.8 Phần II Quyết định 1872/QĐ-BTP, trình tự thực hiện bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy đăng ký khai sinh bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện

Theo đó, người có yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

Nếu thấy việc bổ sung thông tin hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Phòng tư pháp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đồng ý giải quyết thì ký Trích lục bổ sung thông tin hộ tịch cấp cho người có yêu cầu.

Sau đó công chức làm công tác hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký bổ sung thông tin hộ tịch; hướng dẫn người yêu cầu kiểm tra nội dung Trích lục bổ sung thông tin hộ tịch và Sổ đăng ký bổ sung thông tin hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch cùng người yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch vào Sổ.

Bước 3: Nhận kết quả giấy khai sinh

Nếu hồ sơ hợp lệ, người yêu cầu nhận kết quả là Trích lục bổ sung thông tin hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thức thực hiện bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh

– Người có yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện.

– Người thực hiện có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc, trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Lệ phí: Theo mức thu lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật được miễn lệ phí bổ sung thông tin hộ tịch.

Từ những nội dung đã phân tích ở trên, có thể thấy, công dân có thể bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Trên đây là nội dung bài viết có thể bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh không? mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (20 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mua nhà vi bằng có làm sổ hồng được không?

Vi bằng không có giá trị thay thế cho hợp đồng được công chứng, chứng thực. Việc mua nhà bằng cách lập vi bằng là không Đúng với quy định của pháp...

Vi bằng nhà đất có giá trị bao lâu?

Hiện nay, pháp luật không có quy định về thời hạn giá trị sử dụng của vi bằng. Tuy nhiên, bản chất khi lập vi bằng được hiểu lập là để ghi nhận sự kiện, hành vi có thật bởi chủ thể có thẩm quyền do Nhà nước quy định và được đăng ký tại Sở Tư...

Mua xe trả góp có cần bằng lái không?

Với hình thức mua xe trả góp, người mua có thể dễ dàng sở hữu một chiếc xe mà không cần có sẵn quá nhiều...

Không có giấy phép lái xe có đăng ký xe được không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, người mua xe hoàn toàn có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký xe máy và pháp luật cũng không quy định bất kỳ độ tuổi cụ thể nào mới có thể được đứng tên xe. Do vậy, Ngay cả khi bạn chưa có bằng lái, bạn vẫn có thể thực hiện đăng ký xe bình...

Phí công chứng hợp đồng thuê nhà hết bao nhiêu tiền?

Theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì việc thuê nhà bắt buộc phải lập thành hợp đồng nhưng không bắt buộc phải công chứng, chứng thực trừ khi các bên có nhu...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi