Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Tư vấn Luật hành chính Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên hay nhất
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 17773 Lượt xem

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên hay nhất

Nội dung của bản kiểm điểm cần đảm bảo không được sao chép từ các bản kiểm điểm khác, với mỗi nội dung kê khai đảng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác.

Đảng viên là đội ngũ tiên phong cho gia cấp công nông Việt Nam, tuy nhiên trong quá trình hoạt động có thể gặp phải những sai sót nhất định cần kiểm điểm bản thân mình.

Chúng tôi sẽ giới thiệu Quý vị cách viết bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất.

Bản kiểm điểm Đảng viên là gì?

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

Bản kiểm điểm Đảng viên cần được viết vào dịp cuối năm, khi đó sẽ nhìn nhận lại những gì đã làm được trong năm qua, những mục tiêu chưa đạt được và kế hoạch trong năm tới. Tuy nhiên bản kiểm điểm cũng phải được viết khi Đảng viên đó vi phạm các quy định chung về tiêu chuẩn cộng đồng mà người đó tham gia.

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên có rất nhiều tên gọi cụ thể khác nhau như:

– Bản tự kiểm điểm Đảng viên vi phạm điều lệ Đảng;

– Bản tự kiểm điểm cuối năm của Đảng viên;

– Bản kiểm điểm của Đảng viên là giáo viên (hoặc ngành, nghề cụ thể);

Có thể nói, với mỗi mục đích khác nhau thì cách viết bản kiểm điểm Đảng viên sẽ khác nhau, tùy thuộc vào quy định của từng ngành, nghề mà người Đảng viên đó đang hoạt động.

Một số lưu ý bản kiểm điểm Đảng viên

Về cơ bản, hình thức và nội dung của bản kiểm điểm Đảng viên được quy định theo mẫu chung áp dụng trên cả nước theo quy định. Hình thức thể hiện cần được đánh máy trên khổ giấy A4.

Nội dung của bản kiểm điểm cần đảm bảo không được sao chép từ các bản kiểm điểm khác, với mỗi nội dung kê khai đảng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác.

Những nội dung cơ bản của bản kiểm điểm Đảng viên phụ thuộc vào bản kiểm điểm được viết với mục đích nào. Như phân tích ở trên với mỗi loại bản kiểm điểm mà Đảng viên thực hiện sẽ cần những nội dung khác nhau.

Ví dụ bản kiểm điểm Đảng viên viết dịp cuối năm bao gồm những nội dung như: Tư tưởng chính trị; phẩm chất, lối sống, đạo đức; các nhiệm vụ được giao và kết quả hoàn thành trong năm; ý thức tổ chức kỹ thuật; các ưu điểm của bản thân; các nhược điểm của bản thân, nguyên nhân; tự xếp loại bản thân.

Còn đối với bản kiểm điểm của Đảng viên do vi phạm quy định thì bao gồm những nội cung như: Thông tin Đảng viên; Sự việc sai phạm; Hậu quả; Căn cứ nêu vi phạm quy định; Tự nhận trách nhiệm xử lý và lời hứa.

Với nhiều loại bản kiểm điểm mà có thể viết, thì nhiều cá nhân thắc mắc về cách viết bản kiểm điểm Đảng viên. Tuy nhiên, trước tiên cần đảm bảo những nội dung kê khai cần chính xác và đảm bảo tính trung thực, nếu không thì mục đích cuối cùng để viết bản kiểm điểm không còn nữa.

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

Về các nội dung cần điền, Luật Hoàng Phi xin chia sẻ cách viết bản kiểm điểm Đảng viên như sau:

– Tư tưởng chính trị

+ Có tư tưởng rõ ràng, nhận thức về cá nhân và chủ trương của Đảng; thực hiện đúng các quy định;

+ Ý chí kiên định và trung thành với đường lối của Đảng;

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

+ Luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết;

+ Luôn có tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, áp dụng và vận hành những điều học được vào cuộc sống;

+ Tinh thần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bài trừ các tín ngưỡng mê tín dị đoan, các hành vi vi phạm pháp luật;

– Trách nhiệm bản thân đối với nhiệm vụ được giao:

+ Luôn ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với các nhiệm vụ được giao và cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó;

+ Thực hiện tốt các nghĩa vụ khác không chỉ là tư cách Đảng viên mà còn với tư cách của một công dân có trách nhiệm với đất nước;

+ Thường xuyên tham gia xây dựng các hoạt động của Đảng và chính quyền địa phương tổ chức.

– Ý thức tổ chức, kỷ luật

+ Thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình sinh hoạt Đảng;

+ Luôn thực hiện nề nếp và quy định của Đảng, thực hiện đóng Đảng phí theo quy định;

+ Có thái độ cởi mở, tiếp thu các ý kiến góp ý cho bản thân về các ưu khuyết điểm cần phát huy hoặc khắc phục.

– Ngoài ra còn có phần nêu các kết quả đã đạt được, ưu nhược điểm của bản thân và cách khắc phục nhược điểm. Tùy mỗi cá nhân đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, chúng ta có thể tự nêu ra đồng thời nêu ra những biện pháp khác phục nhược điểm như:

+ Học tập và rèn luyện thường xuyên, tiếp thu những kiến thức tích cực;

+ Phát huy những điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu bằng ý thức tự đánh giá thường xuyên bản thân;

+ Tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, lối sống nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

ĐẢNG BỘ XÃ …….

CHI BỘ ………

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

 

Họ và tên: ………………………………. Sinh ngày: …………………………………

 

Ngày vào Đảng: ……………………….. Chính thức ngày ……………………………

 

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………

 

Chức vụ chính quyền (đoàn thể): …………………………………………………….

 

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………….

 

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật.

– Về tác phong, lề lối làm việc.

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể).

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên).

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□ Xuất sắc □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

1. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

2. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại đảng viên:

□ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

□ Hoàn thành nhiệm vụ

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hi vọng với những chia sẻ trên Quý vị phần nào hiểu được cách viết bản kiểm điểm Đảng viên, chúng tôi xin tư vấn trực tiếp với Quý khách hàng thông qua Tổng đài 19006557.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (28 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố có quyền kiểm tra tạm trú không?

Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố có những nhiệm vụ, quyền hạn nhất định. Vậy Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố có quyền kiểm tra tạm trú...

Trưởng thôn là gì? Nhiệm vụ của trưởng thôn

Trưởng thôn đại diện cho một cộng đồng dân cư ở thôn, xóm, ấp đội... Trưởng thôn là gì? Nhiệm vụ của trưởng...

Thể thức văn bản hành chính

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất...

Làm hộ chiếu ở hải phòng ở đâu?

Thời gian cấp hộ chiếu tại Hải Phòng có thể thay đổi tùy theo số lượng người đăng ký và công việc xử lý của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, thông thường thời gian làm hộ chiếu và cấp hộ chiếu tại Hải Phòng khoảng 7-10 ngày làm...

Phân biệt Công an và Cảnh sát

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo Điều 3 Luật Công an nhân dân năm...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi