Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Mẫu Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn mới nhất 2023
  • Thứ năm, 13/04/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 10393 Lượt xem

Mẫu Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn mới nhất 2023

Báo cáo kiểm điểm Chi ủy Chi bộ thôn là mẫu báo cáo được Chi ủy lập ra, nhằm báo cáo lại kết quả, kiểm điểm đánh giá của Chi ủy, Chi bộ trong năm theo đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm mới.

Trong Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn cần đề cập những nội dung gì? Khách hàng đang quan tâm đến những nội dung trên, vui lòng tham khảo nội dung bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi.

Báo cáo kiểm điểm tập thể chi ủy chi bộ nông thôn là gì?

Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy – Chi bộ nông thôn là một văn bản chính thức, được lập ra để đánh giá kết quả hoạt động của tập thể Chi ủy – Chi bộ nông thôn trong một thời gian nhất định. Báo cáo này có thể bao gồm các thông tin về điểm mạnh, điểm yếu của tập thể, cũng như các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động trong tương lai.

Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy – Chi bộ nông thôn thường được lập vào cuối mỗi giai đoạn, như cuối năm hoặc cuối kỳ. Để viết báo cáo này, người viết cần phải xem xét các hoạt động của tập thể trong giai đoạn đó, đánh giá kết quả và tìm ra những vấn đề cần cải thiện.

Các bước viết báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy – Chi bộ nông thôn bao gồm:

1. Tổng quan về tập thể: Bao gồm tên tập thể, thành viên trong tập thể, nhiệm vụ và mục tiêu của tập thể.

2. Điểm mạnh của tập thể: Liệt kê những hoạt động tốt, kết quả tốt mà tập thể đã đạt được trong giai đoạn đó.

3. Điểm yếu của tập thể: Liệt kê những vấn đề, khó khăn mà tập thể gặp phải trong quá trình hoạt động.

4. Giải pháp để cải thiện: Tổng hợp những giải pháp để cải thiện, khắc phục điểm yếu và nâng cao chất lượng hoạt động của tập thể.

5. Kết luận: Tổng kết kết quả đánh giá, đánh giá lại mục tiêu của tập thể và đề xuất các phương hướng hoạt động trong tương lai.

Việc viết báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy – Chi bộ nông thôn cần được thực hiện một cách chính xác, trung thực và khoa học để đưa ra những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng hoạt động của tập thể.

Những nội dung cần có trong báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn?

Để làm sáng tỏ các nội dung trong Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn thì trong bài viết này chúng tôi sẽ làm sáng tỏ nội dung về báo cáo kiểm điểm năm 2022 của Tập thể chi ủy – chi bộ Trường trung học cơ sở thuộc Đảng bộ xã để Khách hàng tham khảo.

Trước khi nhắc đến các nội dung báo cáo kiểm điểm thì chúng ta sẽ nhắc đến những thuận lợi, khó khăn Trong năm 2022 của chi ủy đó là:

Nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên trực tiếp của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã cùng Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động tích cực, thực hiện tốt sự lãnh đạo của chi bộ. Đồng thời các Cán bộ công chức, viên chức trong trường nhận thức đúng và chấp hành tốt đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

Tiếp đến là các Đảng viên trong chi bộ đa số phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Song vẫn gặp một số Khó khăn như Việc bố trí thời gian hội họp chi uỷ, chi bộ không ổn định do yêu cầu của công tác chuyên môn, một số đảng viên chưa tích cực tham gia các hoạt động chi bộ…

Sau khi nhắc đến các mặt thuận lợi, khó khăn chúng ta sẽ đi đến chủ chốt các nội dung cần có trong báo cáo đó là:

– Kết quả hoạt động của Chi uỷ năm 2022. Trong nội dung này cần đề cập đến Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm, Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và những vấn đề mới phát sinh.

– Phương hướng và giải pháp nâng cao hoạt động của chi ủy năm tiếp theo.

Ví dụ: với nội dung về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ cần nêu đến những ưu điểm, khuyết  điểm từ đó để tìm ra phương hướng đề xuất để khắc phục những hạn chế và tiếp tục phát huy mạnh mẽ những ưu điểm. Cụ thể như sau:

– Ưu điểm:

+ Xây dựng được quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nề nếp, Các vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo được bàn bạc trong tập thể, phát huy tinh thần dân chủ tập hợp được trí tuệ của chi bộ.

+ Thực hiện nghiêm các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên áp dụng phương pháp thực hiện phê bình, tự phê bình trong chi uỷ, chi bộ. Thông Qua hoạt động kiểm điểm đánh giá kết quả công việc được phân công, góp ý để đảng viên khắc phục tồn tại và phát huy các mặt mạnh.

+ Lãnh đạo tốt công tác phối hợp giữa Ban giám hiệu với các đoàn thể trong nhà trường, chi ủy trường đã Lãnh đạo một tập thể sư phạm đoàn kết, có quyết tâm cao trong xây dựng nhà trường.

+ Các chi uỷ viên luôn giữ quan điểm lập trường cách mạng, luôn trung thành với nhà nước, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững tin vào đường lối đổi mới. Trong đạo đức lối sống luôn giữ được trong sạch lành mạnh, gần gũi gắn bó với quần chúng; có tinh thần trách nhiệm cao; ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

– Khuyết điểm:

+ Công tác kiểm tra thực hiện Nghị quyết còn chậm, chưa chặt chẽ.

+ Tình hình tự phê bình, nhận khuyết điểm nhiều khi còn chưa hiệu quả, trong công tác nhiều đồng chí vẫn còn cả nể, ngại chưa dám bày tỏ quan điểm cá nhân, chưa dám đánh giá thực chất vấn đề…

+ Thực hiện sinh hoạt định kỳ của chi bộ có tháng còn chậm, Việc thực hiện quy chế làm việc giữa chi uỷ với các tổ chức, đoàn thể nhà trường chưa thường xuyên.

Nguyên nhân của những tồn đọng, khuyết điểm là do đâu?

Nhắc đến nguyên nhân trong Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thì chắc chắn phải đề cập đến các nguyên nhân về:

Thứ nhất: Sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cấp ủy Chi bộ trong đơn vị đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm.Thực tế trong công tác sinh hoạt một số cán bộ, Đảng viên còn bộc lộ những hạn chế về năng lực công tác, trách nhiệm chưa cao, còn nhiều biểu hiện chưa cao về tu dưỡng, rèn luyện.

Thứ hai: Tinh thần chiến đấu trong Đảng của một số Đảng viên chưa cao, chưa xác định rõ được mục tiêu, ý nghĩa của các buổi sinh hoạt Chi bộ. Một số Đảng viên tham gia theo phong trào, điểm danh có lệ chứ chưa thấy rõ được vị trí, vai trò của người Đảng viên, chưa thấy được tầm quan trọng của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong các hoạt động của nhà trường.

Thứ ba: Vai trò giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội đôi khi phát huy hiệu quả chưa cao. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và Nhà trường đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

Thứ tư: Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc thực hiện còn chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng chưa thường xuyên. Ngoài ra nhiều đồng chí còn Chưa tập trung dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

Mẫu báo cáo kiểm điểm chi bộ thôn mới nhất năm 2023

Download (DOC, 85KB)

Trên đây là bài viết liên quan đến  Báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn được Luật Hoàng Phi cung cấp. Quý độc giả có thể tham khảo bài viết khác liên quan tại website luathoangphi.vn để có thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (15 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Làm hộ chiếu ở hải phòng ở đâu?

Thời gian cấp hộ chiếu tại Hải Phòng có thể thay đổi tùy theo số lượng người đăng ký và công việc xử lý của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, thông thường thời gian làm hộ chiếu và cấp hộ chiếu tại Hải Phòng khoảng 7-10 ngày làm...

Mức phạt nồng độ cồn xe máy dưới 0,25

Hiện hành, mức phạt nồng độ cồn khi lái xe được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định...

Dịch vụ ly hôn nhanh tại Bắc Giang

Luật Hoàng Phi cung cấp Dịch vụ ly hôn nhanh tại Bắc Giang giúp các khách hàng thực hiện thủ tục tiết kiệm thời gian, công sức và chi...

Dịch vụ soạn đơn khởi kiện tranh chấp tài sản sau ly hôn

Sử dụng Dịch vụ soạn đơn khởi kiện tranh chấp tài sản sau ly hôn là một lựa chọn thông minh và có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu...

Dịch vụ ly hôn nhanh tại Đà Nẵng

Ly hôn đơn phương là trường hợp Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại Tòa án không thành thì Tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi