Trang chủ » Hình sự » Hỏi đáp luật hình sự » Tư vấn về chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm

Tư vấn về chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm

(Cập nhật: 31/08/2018 | 12:27)

Bộ luật tố tụng hình sự quy định thực hiện chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm với tư cách là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự nước ta.

1. Khái niệm chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 như sau:

 “Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm.

Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật này. Bản án, quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do Bộ luật này quy định thì có hiệu lực pháp luật.

Bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

 Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc có tình tiết mới theo quy định của Bộ luật này thì được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm hoặc tái thẩm”.

2. Bình luận và phân tích chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được bảo đảm theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

–  Thực hiện chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm là một trong những biểu hiện của dân chủ và tiến bộ trong tố tụng hình sự. Do vậy, Bộ luật tố tụng hình sự quy định thực hiện chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm với tư cách là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự nước ta.

Tư vấn về chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm

Tư vấn về chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm

–  Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là giai đoạn tiếp theo của quá trình tố tụng hình sự được tiến hành theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự quy định, trong đó Toà án có thẩm quyền, sau khi nghiên cứu toàn diện, khách quan và đầy đủ hồ sơ vụ án, lần đầu tiên đưa vụ án hình sự ra xét xử công khai trước phiên toà hình sự nhằm xác định có hay không có tội phạm xảy ra, một người có phải là người phạm tội hay không để từ đó đưa ra bản án, quyết định phù hợp với tính chất của vụ án mà Viện kiểm sát đã truy tố. Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là xét xử vụ án đó ờ cấp đầu tiên, cấp xét xử cơ bản nhất, là cấp xét xử bắt buộc đối với bất kỳ vụ án hình sự nào.

–  Xét xử phúc thẩm là hoạt động được tiến hành theo trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng hình sự quy định của Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là cấp xét xử thứ hai, cấp xét xử lại vụ án, mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị.

–  Việc thực hiện chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm là nhằm:

+  Bảo đảm tính hợp pháp và tính có căn cứ của các bản án và quyết định của Toà án đã bị kháng cáo hoặc bị kháng nghị lẫn những bản án không bị kháng cáo, kháng nghị;

+  Bảo đảm để không cho phép đưa ra thi hành các bản án và quyết định không đúng pháp luật và không có căn cứ;

+  Thực hiện việc giám sát của Toà án cấp trên đối với hoạt động xét xử của Toà án cấp dưới;

+  Bảo đảm sự bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự.

–  Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án có thể bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bản án quyết định sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn do Bộ luật tố tụng hình sự quy định thì có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp, bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì vụ án phải được xét xử phúc thẩm. Bản án, quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật.

–  Khoản 2 điều luật đang được bình luận quy định đối với bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mà phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới thì được xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm . Giám đốc thẩm hoặc tái thẩm không phải là cấp xét xử.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.