Luật Hoàng Phi Tìm hiểu pháp Luật Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
  • Thứ tư, 23/08/2023 |
  • Tìm hiểu pháp Luật |
  • 5344 Lượt xem

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là mẫu tờ khai dùng để điền những thông tin dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi đăng ký lần đầu, xin cấp lại hay dùng khi điều chỉnh các thông tin trong quá trình sử dụng.

Để tham gia hay điều chỉnh các thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì người tham gia phải điền thông tin vào tờ khai và nộp hồ sơ theo quy định của pháp luật. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhu cầu cần thiết của người dân, là một trong những chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho Việt Nam. Vậy nên việc tìm hiểu các thông tin liên quan đến lĩnh vực này là rất lớn đặc biệt là về các chế độ.

Trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, những người tham gia không còn xa lạ với mẫu tờ khai TK1 – TS. Và trong bài viết này sẽ hướng dẫn soạn Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế.

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là gì?

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là mẫu tờ khai dùng để điền những thông tin dành cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi đăng ký lần đầu, xin cấp lại hay dùng khi điều chỉnh các thông tin trong quá trình sử dụng.

Cách ghi tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có rất nhiều thông tin, chúng tôi xin hướng dẫn soạn tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế như sau:

– Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, tên, chữ đệm bằng chữ in hoa có dấu.

– Ngày tháng năm sinh: Điền chính xác dựa theo chứng minh thư nhân dân, thẻ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

– Giới tính: Nam hoặc nữ.

– Quốc tịch: Ghi theo chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy khai sinh.

– Dân tộc: Ghi theo chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu, giấy khai sinh.

– Nơi đăng ký giấy khai sinh: ghi rõ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Nếu không xác định được thì ghi theo nguyên quán hoặc nơi thường trú, tạm trú.

– Địa chỉ nhận hồ sơ: nơi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan bảo hiểm, phần này cần ghi rõ địa chỉ theo số nhà, ngõ, đường, xã, huyện, tỉnh.

– Họ tên cha, mẹ, người giám hộ của trẻ dưới 06 tuổi: Gi đầy đủ thông tin họ, tên, chữ đệm của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

– Mã số bảo hiểm xã hội: ghi số bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp, nếu không xác định được mã số bảo hiểm xã hội mà có số sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thỉ ghi số sổ bảo hiểm xã hội hoặc số thẻ bảo hiểm y tế.

Trường hợp mã số bảo hiểm xã hội và số sổ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế không trùng khớp thì sẽ ghi mã số bảo hiểm xã hội và bổ sung số sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào mục số 14.

Ghi thông tin số điện thoại liên hệ, số chứng minh thư nhân dân/ thẻ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu.

– Mã số hộ gia đình: Ghi mã hộ gia đình do cơ quan bảo hiểm xã hội cấp.

– Mức tiền đóng: dùng cho đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và ghi mức thu nhập đăng ký.

– Phương thức đóng: dùng cho người đi lao động ở nước ngoài, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng…

– Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ghi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu theo danh sách các cơ sở được cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo.

– Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi rõ thông tin cần thay đổi (ví dụ: họ tên, số chứng minh thư nhân dân, phương thức đóng…).

– Hồ sơ kèm theo: Ghi rõ các giấy tờ nộp kèm khi thực hiện thủ tục.

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế

Mẫu tờ khai TK1 – TS đã có từ lâu, tuy nhiên lại thường xuyên có sự điều chỉnh về mẫu tờ khai này. Hiện nay, mẫu đang được áp là mẫu ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 cụ thể như sau:

 Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIM Y TẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………

1. Phần kê khai bắt buộc

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

[02]. Ngày, tháng, năm sinh: ..…/……./…… [03]. Giới tính: ………………………………………

[04]. Quốc tịch ………………………………… [05]. Dân tộc: ………………………………………..

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh:  [06.1]. Xã (phường, thị trấn): ……………………….

[06.2]. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ……………..[06.3]. Tỉnh (Tp): .……………………….

[07]. Địa chỉ nhận hồ sơ:  [07.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: …………..

[07.2]. Xã (phường, thị trấn): .…………………[07.3] Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………

 [07.4].Tỉnh (Tp): ……………………………….……………………………………………………….

[08]. Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ i với trẻ em dưới 6 tuổi): ……………………………….

2. Phần kê khai chung

[09]. Mã số BHXH (đã cấp): .……………………. [09.1]. Số điện thoại liên hệ: .…………………

[09.2]. Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước: ………………………………..……………………….

[10]. Mã số hộ gia đình (đã cấp): ……………………………….…………………………………….

(trường hợp chưa có mã hộ gia đình thì kê khai bổ sung Phụ lục đính kèm tờ khai)

[11]. Mức tiền đóng: .……………………. [12]. Phương thức đóng: .………………………………

[13]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu:  …………………………………………………

[14]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:………………………………..……………………..……………..

……………………………………………………………………………………………………………

[15]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………….…………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(chỉ áp dụng đối với người lao động thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh)

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
……….., ngày ……. tháng …… năm ……….
Người kê khai
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Ph lc: Thành viên h gia đình

Họ và tên chủ hộ: …………………….…………………….… Số điện thoại (nếu có):………………………………..…………………….;

Số sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú):……………………………………… Địa chỉ: Thôn (bản, tổ dân phố) …………………….Xã (phường, thị trấn) ………………….. Huyện (quận, thị xã, Tp thuộc tỉnh): ………………………….………. Tỉnh (Tp): ……………………………….…………………………………….

SttHọ và tênMã số BHXHNgày, tháng, năm sinhGii tínhNơi cấp giấy khai sinhMối quan hệ với chủ hộS CMND/ Thẻ căn cước/ Hộ chiếuGhi chú
AB1234567
1        
2        
3        
4        
        

(Ghi chú: Người kê khai có thể tra cứu Mã s BHXH và Mã hộ gia đình tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn)

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai
……….., ngày ……. tháng …… năm ……….
Người kê khai
 (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung bài viết của Công ty Luật Hoàng Phi về hướng dẫn soạn Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế một cách cụ thể, Quý độc giả cũng có thể liên hệ số 1900 6557, trân trọng!

Đánh giá bài viết:
5/5 - (9 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Lương cơ bản 4 triệu đóng bảo hiểm bao nhiêu tiền?

Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định tổng tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm hằng tháng của người lao động là...

Ví dụ cách tính lương hưu

Mức hưởng lương hưu hàng tháng được xác định theo tỷ lệ % lương tháng đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng...

Bị tai nạn giao thông có được hưởng Bảo hiểm xã hội không?

Chế độ bảo hiểm xã hội được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Vậy Bị tai nạn giao thông có được hưởng Bảo hiểm xã hội...

Bị tai nạn lao động có được hưởng thêm trợ cấp người khuyết tật?

Bị tai nạn lao động có được hưởng thêm trợ cấp người khuyết tật không? sẽ được Công ty Luật Hoàng Phi giải đáp trong nội dung bài viết...

Tạm hoãn hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Điều kiện để xem xét giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Do vậy trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi