Luật Hoàng Phi Văn bản thỏa thuận tài sản chung có phải công chứng không?

Văn bản thỏa thuận tài sản chung có phải công chứng không?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi