tư vấn hợp đồng dân sự

Chấm dứt hợp đồng do người chưa đủ 18 tuổi thực hiện

Em là người chưa đủ 18 tuổi, ba ngày trước em có bán một chiếc xe máy cup cho một cửa hàng mua bán xe cũ. Bây giờ em muốn hủy bỏ hợp đồng và lấy lại xe thì có được...Chi tiết

Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền như thế nào?

Kính gửi Luật Hoàng Phi, Luật Hoàng Phi vui lòng tư vấn cho tôi trường sau khi hợp đồng ủy quyền được ký kết, nay tôi muốn đơn phương hủy bỏ hợp đồng ủy quyền có được...Chi tiết

Hủy bỏ hợp đồng đã công chứng theo quy định như thế nào?

Tôi đã ký hợp đồng tại phòng công chứng, tuy nhiên, vì một số lý do tôi muốn hủy bỏ hợp đồng đã công chứng? Luật sư vui lòng tư vấn cho tôi thủ tục để hủy bỏ hợp đồng công...Chi tiết

Quy định về thực hiện hợp đồng dân sự theo Bộ luật dân sự 2020

Thực hiện hợp đồng dân sự là việc các bên tiến hành các hành vi mà mỗi bên phải thực hiện nhằm đáp ứng quyền dân sự tương ứng của bên...Chi tiết

Quy định về hợp đồng tặng cho tài sản theo Bộ luật dân sự 2020

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý...Chi tiết

Hotline: 1900.6557