Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Công Ty

Thủ Tục Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Công Ty 2020

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Việc thành lập văn phòng đại diện cần đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm...Chi tiết

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Công Ty Nước Ngoài Tại Việt Nam

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện nói chung và thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam nói riêng cho hơn 1000 doanh nghiệp trên toàn quốc,...Chi tiết

Ngôn ngữ văn bản thành lập văn phòng đại diện công ty Việt Nam

Khi một công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà có nhu cầu mở rộng hoạt động xúc tiến về thương mại đó là thành lập văn phòng đại diện công ty ở Việt Nam thì sẽ có những vấn đề phát sinh về quy định pháp luật nói chung và ngôn...Chi tiết