thành lập địa điểm kinh doanh

thành lập địa điểm kinh doanh

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Cá Thể

11/07/2020

Hộ kinh doanh cá thể có thể thành lập địa điểm kinh doanh để thuận tiện trong việc họat động mua bán. Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng thành lập địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể một cách nhanh chóng và chính...

Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh năm 2021

07/12/2020

Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp đó phải gửi nội dung thông báo tới phòng đăng ký kinh...