Trang chủ phủ định biện chứng

phủ định biện chứng

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?

Thứ tư, 25/05/2022

Khái niệm phủ định dùng để chỉ sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác, giai đoạn vận động, phát triển này bằng giai đoạn vận động, phát triển...

Nguyên nhân của phủ định biện chứng?

Thứ tư, 25/05/2022

Nguyên nhân của phủ định biện chứng là nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng, khi có sự phủ định thì sẽ là phá hủy những cái cũ, không tạo tiền đề cho sự tiến lên và lực lượng phủ định được đưa từ ngoài vào kết cấu của sự vật, tức là sự tự phủ...

Biểu hiện nào dưới đây là phủ định biện chứng?

Thứ tư, 25/05/2022

Biểu hiện trong các đáp án là phủ định biện chứng là cây lúa trổ bông, cây lúa trổ bông là do quá trình trưởng thành, phát triển từ khi còn là cây mạ, phủ định biện chứng là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định, tự thân sự phát triển và là mắt khâu...

Ví dụ về quy luật phủ định của phủ định

Thứ năm, 13/04/2023

Mọi quá trình vận động và phát triển các lĩnh vực tự nhiên, xã hội hay tư duy diễn ra thông qua những sự thay thế, trong đó có sự thay thế chấm dứt sự phát triển, nhưng cũng có sự thay thế tạo ra điều kiện, tiền đề cho quá trình phát triển của sự vật. Những sự thay...

So sánh phủ định biện chứng và phủ định siêu hình

Thứ hai, 14/08/2023

Phủ định biện chứng là phạm trù triết học dùng để chỉ sự phủ định tự thân, là mắt khâu trong quá trình dẫn đến tới sự ra đời sự vật mới, tiến bộ hơn sự vật cũ. Phủ định biện chứng có đặc trưng cơ bản là tính khách quan và tính kế thừa....

Liên hệ với Luật Hoàng Phi