phân loại hợp đồng

Phân loại hợp đồng dân sự theo Bộ luật dân sự 2020

Theo Điều 402 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã đưa ra định nghĩa một số hợp đồng cơ bản, tuy nhiên, trong thực tiễn có rất nhiều loại hợp đồng, ta có thể dựa vào các căn cứ khác nhau để phân biệt các loại hợp...Chi tiết

Hotline: 1900.6557