Luật Hoàng Phi miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự

miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự