hàng hóa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử?

25/05/2022

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua –...

Quy luật kinh tế nào chi phối trong nền sản xuất hàng hóa?

25/05/2022

Quy luật kinh tế là sự phản ánh mối quan hệ nhân quả, tất yếu, khách quan, bền vững, lặp đi lặp lại của các hiện tượng và quá trình kinh tế. Kinh tế hàng hóa là một kiểu tổ chức kinh tế xã hội, trong đó sản phẩm sản xuất ra dùng để bán, để trao đổi trên thị...

Giá trị của hàng hóa là gì?

25/05/2022

Hàng hóa xuất phát từ quá trình lao động và tạo ra những sản phẩm thực tế cho con người. Vậy giá trị của hàng hóa là...

Giá trị sử dụng của hàng hoá được hiểu là?

25/05/2022

Hàng hóa có hai thuộc tính bao gồm giá trị và giá trị sử dụng. Vậy Giá trị sử dụng của hàng hoá được hiểu...

Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi?

25/05/2022

Trong bài viết sau đây, luật Hoàng Phi sẽ phân tích, giải đáp câu hỏi:Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định...

Biểu hiện nào dưới đây không phải là cầu?

25/05/2022

Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định, tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. Trên thị trường giả định không mua bán chịu mà mua bán trả tiền...

Một sản phẩm trở thành hàng hóa cần có mấy điều kiện?

25/05/2022

Một sản phẩm trở thành hàng hóa cần có mấy điều kiện? Quý vị hãy cùng luật Hoàng Phi tìm hiểu qua bài viết...

Giá trị sử dụng của hàng hóa là?

25/05/2022

Giá trị sử dụng của hàng hóa là? Câu hỏi này sẽ được luật Hoàng Phi giải đáp trong nội dung bài viết dưới...

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi?

25/05/2022

Giá trị của hàng hóa được thực hiện khi nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết...

Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa?

25/05/2022

Vật phẩm nào dưới đây không phải là hàng hóa? Câu hỏi này sẽ được chúng tôi giải đáp trong nội dung bài viết...

Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua?

25/05/2022

Ở nội dung bài viết sau đây, luật Hoàng Phi sẽ phân tích và đưa ra đáp án cho câu hỏi: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông...

Ví dụ về hàng hóa

24/05/2022

Sự ra đời của hàng hóa gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người. Đánh dấu sự ra đời của hàng hóa là sự hình thành các bộ lạc. Con người không thể tự sản xuất tất cả mọi thứ để đáp ứng nhu cầu của mình và họ bắt đầu trao đổi với nhau để...