Thẩm Quyền Cấp Giấy Phép Thành Lập Công Ty Cổ Phần Năm 2020

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hay cách gọi thông thường là giấy phép thành lập công ty cổ phần) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp khi hồ sơ thành lập doanh nghiệp của công ty cổ phần hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh...