Luật Hoàng Phi điều 257 bộ luật hình sự
Liên hệ với Luật Hoàng Phi