địa điểm kinh doanh

địa điểm kinh doanh

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh năm 2021

07/12/2020

Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp đó phải gửi nội dung thông báo tới phòng đăng ký kinh...

Hướng dẫn mở địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần

10/07/2020

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Trước khi đi vào hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo với Sở kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy...