Luật Hoàng Phi có được nhờ người khác công chứng sơ yếu lý lịch không

có được nhờ người khác công chứng sơ yếu lý lịch không