các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Tùy thuộc tính chất đặc thù của mỗi loại quan hệ dân sự, mỗi chế định trong bộ luật lại quy định nguyên tắc đặc trưng riêng thể hiện là những quy định chung hoặc ghi nhận thành một nguyên tắc như: nguyên tắc giao kết hợp...Chi tiết

Hotline: 1900.6557