Hướng dẫn mô tả nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu

Việc mô tả nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn hiệu là hết sức quan trọng và cần thiết, nó giúp cho chuyên viên xét nghiệm đơn đăng ký nhãn hiệu hiểu ý nghĩa nhãn hiệu, các ký tự, hình ảnh cách điệu của nhãn hiệu, Luật Hoàng Phi sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng viết mô tả nhãn hiệu trong đơn đăng ký nhãn...