Trang chủ Biểu Mẫu Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm mới nhất 2024
  • Thứ sáu, 26/01/2024 |
  • Biểu Mẫu |
  • 2951 Lượt xem

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm mới nhất 2024

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý bạn đọc một số nội dung liên quan nhằm hoàn thành vấn đề: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm.

Đăng ký bản quyền tác giả là một trong những thủ tục quan trọng và đòi hỏi sự hiểu biết nhất định đối với pháp luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục rất nhiều chủ sở hữu hay tác giả lựa chọn một tổ chức, đơn vị, cá nhân chuyên nghiệp thực hiện thủ tục.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý bạn đọc một số nội dung liên quan nhằm hoàn thành vấn đề: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm.

Bản quyền phần mềm là gì?

– Phần mềm hay phần mềm máy tính, còn được gọi là nhu liệu là tập hợp dữ liệu hoặc các câu lệnh hướng dẫn máy tính cho máy tính biết cách làm việc. Điều này trái ngược với phần cứng vật lý, từ đó hệ thống được xây dựng và thực sự thực hiện công việc.

– Phần mềm bản quyền là phần mềm được cấp phép sử dụng một cách hợp pháp, người mua phần mềm bản quyền sẽ được toàn quyền sử dụng mà không lo vi phạm hay hạn chế tính năng của phần mềm.

– Hình thức đăng ký phần mềm bản quyền phổ biến hiện nay:

+ Trả phí theo tháng:

Phần mềm trả phí theo tháng còn được gọi là phần mềm Saas, quý bạn đọc sẽ trả phí cho nhà cung cấp phần mềm theo định kỳ mỗi tháng hoặc theo năm để tiếp tục sử dụng phần mềm.

+ Trả phí một lần:

Phần mềm chỉ mua một lần và được cấp quyền sở hữu vĩnh viễn. Thông dụng nhất là hệ điều hành Windows 10, một số game có bản quyền, …

Ai có quyền đăng ký bản quyền phần mềm?

Theo quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ thì tác giả, chủ sở hữu của phần mềm có quyền đăng ký bản quyền phần mềm. Theo đó, tác giả chủ sở hữu phần mềm có thể đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam bao gồm: cá nhân, tổ chức là người Việt Nam; các nhân, tổ chức là người nước ngoài.

Tuy nhiên, đối với cá nhân, tổ chức là tác giả, chủ sở hữu phần mềm là người nước ngoài khi đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục thông qua Tổ chức Đại diện bản quyền tác giả tại Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm

– Đối với trường hợp tác giả hay chủ sở hữu thực hiện theo quyết định của Doanh nghiệp, thì giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của tác giả (02 bản sao y công chứng).

+ Giấy phép kinh doanh (số lượng 02 bản sao y chứng thực).

+ Bản hướng dẫn sử dụng máy tính (bao gồm 02 bộ đĩa ghi code phần mềm).

+ Bộ cài đặt phần mềm máy tính thể hiện qua 02 đĩa CD.

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

+ Bản chuyển giao quyền tác giả.

– Đối với trường hợp tác giả hay chủ sở hữu thuê dịch vụ của một tổ chức, các nhân khác thay mình thực hiện thủ tục thì hồ sơ vẫn sẽ bao gồm các giấy tờ nêu trên. Bên cạnh đó, bạn cần phải chuẩn bị thêm:

+ Hợp đồng thuê thiết kế (02 bản).

+ Các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.

Các bước đăng ký bản quyền phần mềm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm hoàn thiện

– Tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm;

– 02 bản in code phần mềm có đánh số trang và dấu giáp lai hoặc chữ ký của chủ sở hữu đăng ký;

– 02 bản đĩa CD chứa nội dung phần mềm (bao gồm Code, bản in trang chủ giao diện và chuyên mục phần mềm);

– Giấy uỷ quyền hoặc hợp đồng ủy quyền nếu như ủy quyền cho tổ chức khác thay mặt mình đi đăng ký;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả (nếu có);

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả

Bước 3: Sau 15 – 20 ngày nhận kết quả là Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với phần mềm.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền phần mềm có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Thời hạn bảo hộ bản quyền phần mềm là bao lâu?

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, cụ thể:

– Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản có thời hạn bảo hội, cụ thể:

Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với phần mềm có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết, đối với trường hợp phần mềm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

– Quyền nhân thân của tác giả bao gồm:

+ Quyền đặt tên cho tác phẩm.

+ Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

+ Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sử chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt có đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; thời gian hoàn thành; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; thông tin về cấp lại, cấp đổi (nếu có), cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong tờ khai. Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan. Cụ thể Ngày 02/06/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL như sau:

TẢI DOWLOAD TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

Hướng dẫn ghi Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Hướng dẫn điền Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính chi tiết như sau:

(1) Trường hợp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, ký nháy từng trang Tờ khai; trường hợp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho tổ chức, đóng dấu giáp lai Tờ khai.

(2) Phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng như xuất bản, ghi âm, ghi hình, in ấn, đăng tải lên mạng viễn thông, mạng Internet và các hình thức khác.

(3) Cam đoan: Nội dung chương trình máy tính (code, giao diện) do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan tới chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, thì phải cam đoan: không có nội dung, hình ảnh vi phạm, không xuyên tạc, không gây ảnh hưởng tới các vấn đề này.

(4)

4.1. Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng tác giả trong sáng tạo tác phẩm;

4.2. Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này.

(5), (7) Khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có.

(6) Khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có.

(8) Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả thì tác giả là người ký tên trên Tờ khai.

Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai.

Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả thì phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả. Tờ khai có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại theo quy định của pháp luật.

Chi phí đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính

Lệ phí đăng ký bản quyền tác giả sẽ phụ thuộc vào loại hình tác phẩm mà doanh nghiệp/cá nhân muốn đăng ký. Có sử dụng dịch vụ của tổ chức đăng ký bản quyền tác giả. Cụ thể:

Lệ phí nhà nước là 600.000 VNĐ. Mức lệ phí này áp dụng cho các đối tượng bản quyền sau: Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính.

Ngoài ra với trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ thì phải trả thêm chi phí dịch vụ cho các tổ chức thực hiện đăng ký bản quyền tác giả, chi phí này thường dao động từ 2 – 4 triệu đồng.

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính tại Luật Hoàng Phi

Khách hàng khi đã tin tưởng, lựa chọn Luật Hoàng Phi làm đơn vị hỗ trợ đăng ký bản quyền phần mềm, chúng tôi cam kết sẽ không làm Khách hàng thất vọng về trải nghiệm dịch vụ. Đến với dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả, bộ phận phụ trách sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện các công việc như sau:

– Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;

– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xác định loại hình tác phẩm bảo hộ phù hợp với yêu cầu của khách hàng;

– Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền;

– Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bản quyền;

– Soạn thảo công văn trao đổi với Cục Bản quyền tác giả về việc đăng ký bản quyền tác giả;

– Hỗ trợ khách hàng soạn đơn khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có);

– Tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả và bàn giao đến khách hàng;

– Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm đã đăng ký;

– Tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về giải đáp thắc mắc liên quan đến Tờ khai đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính. Khách hàng theo dõi bài viết, có vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ hotline Luật Hoàng Phi: 0981.378.999 để được hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (11 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty TNHH là gì? Quý độc giả hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết sau...

Mẫu văn bản cho phép sử dụng nhãn hiệu

Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ dẫn địa...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty hợp danh

Tại thời điểm cá nhân, tổ chức góp đủ phần vốn góp sẽ được cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn đã...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn hợp tác xã

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác...

Mẫu giấy chứng nhận góp vốn công ty cổ phần

Việc góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được lữu giữ và giám sát bởi sổ đăng ký cổ đông quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi