Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm mới nhất 2022

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm mới nhất 2022

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý bạn đọc một số nội dung liên quan nhằm hoàn thành vấn đề: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm.

Đăng ký bản quyền là một trong những thủ tục quan trọng và đòi hỏi sự hiểu biết nhất định đối với pháp luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục rất nhiều chủ sở hữu hay tác giả lựa chọn một tổ chức, đơn vị, cá nhân chuyên nghiệp thực hiện thủ tục.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý bạn đọc một số nội dung liên quan nhằm hoàn thành vấn đề: Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm.

Bản quyền phần mềm là gì?

– Phần mềm hay phần mềm máy tính, còn được gọi là nhu liệu là tập hợp dữ liệu hoặc các câu lệnh hướng dẫn máy tính cho máy tính biết cách làm việc. Điều này trái ngược với phần cứng vật lý, từ đó hệ thống được xây dựng và thực sự thực hiện công việc.

– Phần mềm bản quyền là phần mềm được cấp phép sử dụng một cách hợp pháp, người mua phần mềm bản quyền sẽ được toàn quyền sử dụng mà không lo vi phạm hay hạn chế tính năng của phần mềm.

– Hình thức đăng ký phần mềm bản quyền phổ biến hiện nay:

+ Trả phí theo tháng:

Phần mềm trả phí theo tháng còn được gọi là phần mềm Saas, quý bạn đọc sẽ trả phí cho nhà cung cấp phần mềm theo định kỳ mỗi tháng hoặc theo năm để tiếp tục sử dụng phần mềm.

+ Trả phí một lần:

Phần mềm chỉ mua một lần và được cấp quyền sở hữu vĩnh viễn. Thông dụng nhất là hệ điều hành Windows 10, một số game có bản quyền, …

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm:

– Đối với trường hợp tác giả hay chủ sở hữu thực hiện theo quyết định của Doanh nghiệp, thì giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của tác giả (02 bản sao y công chứng).

+ Giấy phép kinh doanh (số lượng 02 bản sao y chứng thực).

+ Bản hướng dẫn sử dụng máy tính (bao gồm 02 bộ đĩa ghi code phần mềm).

+ Bộ cài đặt phần mềm máy tính thể hiện qua 02 đĩa CD.

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả.

+ Bản chuyển giao quyền tác giả.

– Đối với trường hợp tác giả hay chủ sở hữu thuê dịch vụ của một tổ chức, các nhân khác thay mình thực hiện thủ tục thì hồ sơ vẫn sẽ bao gồm các giấy tờ nêu trên. Bên cạnh đó, bạn cần phải chuẩn bị thêm:

+ Hợp đồng thuê thiết kế (02 bản).

+ Các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.

Thời hạn bảo hộ bản quyền phần mềm là bao lâu?

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, cụ thể:

– Quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản có thời hạn bảo hội, cụ thể:

Giấy chứng nhận quyền tác giả đối với phần mềm có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết, đối với trường hợp phần mềm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

– Quyền nhân thân của tác giả bao gồm:

+ Quyền đặt tên cho tác phẩm.

+ Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

+ Quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sử chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

Kính gửi: Cục bản quyền tác giả.

1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:

Tên tổ chức nộp đơn: Công ty ……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………

Cấp ngày: ngày … tháng … năm … tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần … ngày …./…./……

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………….. Fax: ………………………………………….

Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho: Ông/bà ………………………………………………….

 

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm: …………………………………………………………………………………………….

Loại hình: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức công bố: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm là một chương trình phần mềm máy tính dùng cho …………………………………………………………………………………………………….

(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này).

Tác phẩm có ………….. (ghi chữ) tác giả.

 

3. Tác giả:

Họ và tên tác giả: Ông/bà …………………………………… Giới tính: ………………………..

Bút danh: ……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………………………..

Do …………………………………………. cấp ngày …………./…………../…………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………..

 

4. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………

Cấp ngày: …………………………………………. tại Sở Kế hoạch đầu tiw Thành phố ….

………………… Đăng ký thay đổi lần …….. ngày… tháng … năm ….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………….. Fax: ……………………………………….

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Công ty giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác tác phẩm, tác giả hưởng lương và các lợi nhận khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với công ty.

Tôi cam đoan những lời khai và tài liệu trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

………….,ngày … tháng … năm …..

Nơi nhận:                                                                     NGƯỜI NỘP ĐƠN

– NT;                                                                                       Giám đốc

– Lưu VP -IP

Như vậy, Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền phần mềm đã được chúng tôi phân tích chi tiết trong bài viết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích những nội dung liên quan đến đăng ký bản quyền phần mềm. Chúng tôi mong rằng những nội dung trong bài viết sẽ giúp ích đối với quý bạn đọc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (11 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022

Sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên là mẫu được sử dụng làm hồ sơ nhập học. Vậy Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh, sinh viên nộp đại học 2022 như thế...

Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế nào?

Họp phụ huynh đầu năm là cuộc tiếp xúc giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Trang trí bảng họp phụ huynh đầu năm như thế...

Kịch bản chương trình họp phụ huynh đầu năm 2022-2023

Buổi họp phụ huynh đầu năm là dịp quan trọng để giáo viên triển khai những kế hoạch hoạt động trong cả năm học của học sinh tới phụ huynh. Đây cũng là dịp để giáo viên lắng nghe những chia sẻ từ các bậc phụ huynh về việc học của các con tại...

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân hay nhất 2022

Mẫu giấy đòi nợ cá nhân là mẫu văn bản được lập ra nhằm mục đích yêu cầu cá nhân thanh toán nợ tương ứng với hợp đồng vay tài sản. Mẫu giấy đòi nợ cá nhân có thể có những tên gọi thực tế khác nhau như: thông báo đòi nợ, đơn đề nghị thanh...

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn có thể dùng để xin miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên, xin giảm án hoặc đề nghị hỗ trợ vay...

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận được sử dụng trong kỳ đóng thuế...

Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà

Ném chất bẩn vào nhà người khác làm ảnh hưởng tiêu cực đến chủ nhà. Mẫu đơn tố cáo người ném chất bẩn vào nhà như...

Mẫu di chúc có chứng thực của ubnd xã

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc...

Mẫu Đơn xin bãi nại tai nạn giao thông

Bãi nại là bãi bỏ yêu cầu khiếu nại hoặc khởi tố một vụ án, thông thường người bị hại trong vụ án nào đó mà họ có đơn bãi nại nghĩa là họ không yêu cầu khởi tố hoặc rút đơn khởi...

Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng 2022-2023

Ngày tựu trường đang cận kề, nhiều Quý thầy, cô được giao trọng trách chuẩn bị chương trình lễ khai giảng, rất quan tâm đến Mẫu lời dẫn chương trình lễ khai giảng. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ hữu ích giúp Quý vị thực hiện tốt nhiệm vụ dẫn chương trình lễ khai...

Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về Mẫu thư thông báo trúng tuyển tuyển dụng tới ứng...

Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường 2022

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn trả lời và cung cấp Mẫu Giấy giới thiệu chuyển trường...

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới nhất 

Sơ yếu lý lịch tự thuật là bản khai thông tin cá nhân trên khổ giấy A4, người viết cần đảm bảo mẫu sơ yếu lý lịch theo form tiêu chuẩn được Nhà Nước quy...

Xem thêm

Yêu cầu tư vấn nhanh