Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Thuế - Kế Toán Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận được sử dụng trong kỳ đóng thuế

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận bố mẹ của người này không có thu nhập, từ đó đề đạt một nguyện vọng, một quyền lợi tương ứng. Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập như sau.

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là gì?

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được xác nhận là bố mẹ không có thu nhập. Mẫu cần nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin bố mẹ…

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được xác nhận về việc bố mẹ mình không có thu nhập.

– Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập nêu rõ:

– Thông tin người làm đơn

– Thông tin cha mẹ

– Thông tin cơ quan xác nhận

– Nội dung xác nhận

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập có thể được soạn thảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

……., ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN BỐ MẸ KHÔNG CÓ THU NHẬP

– Căn cứ Luật quản lý thuế  năm 2006 được sửa đổi, bổ sung 2012;

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã / phường … (2)

Tên tôi là: ….….. sinh ngày …(3)

CMND/ CCCD  số …… cấp tại ……. ngày …/…./….(4)

Nơi đăng ký HKTT ……(5)

Số điện thoại liên lạc ………(6)

Địa chỉ hiện tại …………(7)

Tôi xin trình bày để Quý cơ quan được biết: (8)

Hiện nay bố tôi là ông … và mẹ tôi là …(nêu lý do không có thu nhập)…

Để được giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận rằng:

Ông … và Bà … là cha mẹ tôi là người không có thu nhập. (9)

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày của mình là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên. Kính mong Quý cơ quan … xem xét, xác nhận cho tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của… Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

(1): Điền ngày, tháng, năm làm đơn

(2): Điền tên Ủy ban nhân dân xã phường nơi tiếp nhận đơn

(3): Điền tên, ngày, tháng, năm sinh của người làm đơn

(4): Điền số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của người làm đơn

(5) : Điền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người làm đơn

(6): Điền số điện thoại liên lạc của người làm đơn

(7): Điền địa chỉ hiện tại của người làm đơn

(8): Trình bày nội dung đơn

(9): Điền tên bố, mẹ của người làm đơn, sau đó người làm đơn ký vào cuối văn bản

Hồ sơ xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập

Để xin xác nhận về việc bố mẹ không có thu nhập, người làm đơn cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập;

+ CMND/CCCD của người làm đơn;

+ Sổ hộ khẩu;

+ Căn cứ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người làm đơn và người cần xin xác nhận;

+ Căn cứ, văn bản chứng minh người đó hiện tại không có công việc và không có thu nhập hợp pháp;

+ Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận bố mẹ không có thu nhập là Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn nơi cư trú

Đơn xin xác nhận không có thu nhập

Đơn xin xác nhận không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận việc cá nhân, tổ chức này không có thu nhập tại kỳ đóng thuế, từ đó có căn cứ để thực hiện các nghĩa vụ có liên quan.

Mẫu đơn xin xác nhận không có thu nhập như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG CÓ THU NHẬP

(V/v: Không phát sinh thu nhập từ …… đến………)

– Căn cứ Luật quản lý thuế năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

-….

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ……………

(Hoặc: Công ty…………………….

Địa chỉ:………………………………)

Tôi tên là:………………….. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………

Tôi xin trình bày sự việc sau để Quý cơ quan được biết:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(Trình bày về nguyên nhân dẫn đến việc làm đơn xin xác nhận)

Để……… được………………… theo quy định của pháp luật.

(trình bày mục đích xin xác nhận, ví dụ: Để Ông:………… Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Mã số thuế:……………. Cấp ngày…./…../….. được tính giảm trừ gia cảnh)

Tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan xác nhận rằng:

Tôi,…………… (tên chủ thể), hiện đang………… (ví dụ: là người được Ông:……….. trực tiếp nuôi dưỡng) không có thu nhập trong kỳ tính thuế……./ trong thời gian từ…………. đến………..

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của…………….. Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung bài viết mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất

Mẫu đơn xác nhận có 1 căn nhà duy nhất là mẫu văn bản nhằm xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc cá nhân có sở hữu duy nhất một căn nhà, từ đó chứng minh thuộc trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp...

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất

Mẫu bản cam kết tài sản duy nhất là mẫu văn bản lập ra nhằm cam kết về nội dung có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) nhằm được miễn thuế thu nhập cá...

Mẫu quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Mẫu quyết định thành lập hội đồng hủy hóa...

Mẫu đơn xin miễn thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Trong một số trường hợp theo quy định pháp luật, cá nhân được miễn loại thuế...

Mẫu đơn xin đóng mã số thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền mà người phát sinh ra thu nhập phải trích nộp một phần nhất định từ tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã tính xong các khoản được giảm trừ theo quy định của pháp luật...

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân hiện đang áp dụng là Mẫu số: 02/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài...

Mẫu 20 giảm trừ gia cảnh mới nhất 2022

Mẫu tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/06/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế, trong đó có đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền...

Mẫu báo cáo tài chính công ty mới thành lập

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế...

Mẫu thẻ kho mới nhất 2022

Thẻ kho (sổ kho) là loại giấy tờ thường được lập bởi kế toán, quản lý kho, theo đó thì nội dung của thẻ kho sẽ bao gồm nội dung ghi chép về số lượng của hàng hóa nhập vào và số lượng hàng hóa bị tồn đọng ở trong...

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là loại chứng từ được dùng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông trên thị trường, theo đó thì doanh nghiệp thuộc trường hợp không phải xuất hóa đơn hoặc chưa xuất hóa đơn để có thể tránh sự quản lý thị trường, thanh tra hoặc công an kinh tế xử...

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023

Tết Dương lịch 2023 được nghỉ 01 ngày theo quy định của luật lao động. Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023 như thế...

Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh 2022

Bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh là biểu mẫu được viết khi học sinh vi phạm các nội quy của nhà trường hay đơn giản là để tự kiểm điểm lại những hành vi vi phạm mà mình đã làm trong một khoảng thời gian nhất định để có định hướng phát triển và rút kinh nghiệm cho những lần...

Mẫu báo cáo kiểm điểm Chi ủy Chi bộ 2022

Báo cáo kiểm điểm Chi ủy, Chi bộ là biểu mẫu được lập ra để báo cáo kết quả đánh giá thực hiện những công việc được giao trong năm vừa qua từ đó thấy được các ưu, nhược điểm và đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, hướng đến cam kết hoàn thiện hay điều chỉnh hiệu quả trong tương...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Để được cấp giấy chứng nhận theo Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cần thực hiện nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện) nơi đặt trụ sở hộ kinh...

Mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe

Mẫu Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe là mẫu số 09/58 và mẫu 09A/58 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công...

Mẫu giấy ủy quyền thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy ủy quyền thay đổi đăng ký kinh doanh thể hiện các vấn đề liên quan đến việc ủy quyền cá nhân, tổ chức, đơn vị thay mặt chủ doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Mẫu giấy gồm các nội dung thỏa thuận giữa hai...

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời là mẫu văn bản cơ quan có thẩm quyền cấp khi cá nhân, cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tạm thời phương tiện giao...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi