Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Hành chính Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên mới nhất 2021

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên mới nhất 2021

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên là mẫu đơn được cá nhân người Đảng viên lập ra và gửi tới Đảng ủy, chi ủy chi bộ nơi Đảng viên đó công tác để xin cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do nào đó mà Đảng viên làm mất thẻ. Vậy đơn này được soạn thảo như thế nào?. Thông qua bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến Quý vị một số mẫu đơn xin cấp lại

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên là mẫu đơn được cá nhân người Đảng viên lập ra và gửi tới Đảng ủy, chi ủy chi bộ nơi Đảng viên đó công tác để xin cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do nào đó mà Đảng viên làm mất thẻ. Vậy đơn này được soạn thảo như thế nào?. Thông qua bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu đến Quý vị một số mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên như sau.

Trước khi bắt đầu việc soạn thảo đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên, Quý vị cần nắm được một số thông tin cơ bản sau:

Đảng viên là gì?

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân.

Đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng theo quy định tại Điều I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ XI.

Thẻ Đảng viên là gì?

Thẻ Đảng viên là giấy tờ quan trọng để xác minh tư cách thành viên của Đảng Cộng sản vì vậy khi Đảng viên bị mất thẻ Đảng viên hoặc làm hỏng thẻ thì phải thông báo với chi bộ đảng để tiến hành cấp lại thẻ Đảng viên.

Khi đã được kết nạp vào Đảng, Đảng viên sẽ được công nhận tư cách Đảng viên thông qua việc cấp thẻ Đảng viên. Khi có thẻ Đảng viên, Đảng viên mới được thực hiện các nhiệm vụ của Đảng, được hưởng quyền lợi của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hiện nay, thẻ Đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương in ấn, phát hành và quản lý thống nhất. Các cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức làm thẻ, phát cho Đảng viên và quản lý thẻ Đảng viên theo chế độ mật.

Các trường hợp được cấp lại thẻ Đảng viên

Chi bộ căn cứ lý do bị mất, bị hỏng thẻ trong bản kiểm điểm của Đảng viên để xét và thu 2 ảnh chân dung (cỡ 2 x 3 cm) gửi cùng danh sách đề nghị đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở xét, gửi danh sách (theo mẫu 2-TĐV và 3-TĐV) đề nghị cấp ủy có thẩm quyền; ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tập hợp lập danh sách (theo mẫu 2A-TĐV và 3A-TĐV) báo cáo ban thường vụ cấp ủy xét, ra quyết định cấp lại thẻ Đảng viên bị mất hoặc đổi lại thẻ Đảng viên bị hỏng (theo mẫu 4-TĐV).

Sau khi có quyết định của cấp ủy, ban tổ chức của cấp ủy hoàn thiện danh sách cấp lại thẻ Đảng viên bị mất và đổi lại thẻ Đảng viên bị hỏng vào phần mềm Quản lý dữ liệu Đảng viên. Nếu không có kết nối mạng tới máy chủ cấp tỉnh thì kết xuất dữ liệu ra file, gửi lên ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; gửi ảnh của Đảng viên lên ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương; ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương dùng phần mềm Quản lý dữ liệu Đảng viên để duyệt và in thẻ Đảng viên, dán ảnh, đóng dấu nổi và giao thẻ cho huyện ủy và tương đương hoàn thiện thẻ, giao cho chi bộ để trao thẻ cho Đảng viên.

Nhiệm vụ của Đảng viên

– Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

– Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

– Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển Đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ………….
CHI BỘ TRƯỜNG ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–
…………., ngày…..tháng…..năm….

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

 

– Đảng ủy phường …………

– Chi ủy chi bộ trường ………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………….. Giới tính: …………………………. Dân tộc: ………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………..

Trú quán: …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………………………….

Ngày chính thức: …………………………………………………………………………………………..

Nơi vào Đảng: ………………………………………………………………………………………………

Số thẻ Đảng viên: ………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin được cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do: …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Kính mong Đảng ủy phường …………… và chi ủy chi bộ trường …………… xem xét và cấp lại thẻ Đảng viên cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

Tải (download) mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên

Hướng dẫn viết đơn xin cấp lại thẻ đảng viên

– Đơn cần ghi địa danh, ngày tháng năm viết đơn

– Phần kính gửi thì ghi tên Đảng ủy, Chi ủy chi bộ mà đảng viên đang sinh hoạt

– Phần họ tên ghi đầy đủ tên theo Giấy Khai sinh, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân

– Phần ngày sinh ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu

– Giới tính: ghi giới tính của Đảng viên, nếu là nam thì ghi “Nam”, nếu là nữ thì ghi “Nữ”

– Dân tộc thì ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu. Ví dụ: Dân tộc: Thái

– Nơi sinh: ghi theo Giấy khai sinh, ghi rõ thôn/ bản/tổ dân phố; xã/phường, huyện/ quận/ thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/ Thành phố

– Trú quán: ghi nơi đăng kí hộ khẩu thường trú, ghi rõ thôn/ bản/tổ dân phố; xã/phường, huyện/ quận/ thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/ Thành phố

– Đơn vị công tác: ghi nơi mà Đảng viên đang làm việc.

– Ngày vào Đảng, ngày chính thức, nơi vào Đảng, số thẻ Đảng viên ghi theo sổ Đảng viên theo ngày được làm Đảng viên dự bị, ngày được vào Đảng chính thức, Đơn vị tổ chức kết nạp Đảng,…

– Tiếp theo là nêu lý do xin cấp lại, do rơi, bị trộm,… nên thẻ Đảng viên bị mất.

Như vậy, chúng tôi đã cung cấp cho Quý vị mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên. Nếu Quý vị có bất kỳ khó khăn khác liên quan đến việc soạn thảo đơn khi thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại tổng đài 1900 6557 để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.

Đánh giá bài viết:

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN: 1900.6557 – TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE – TƯ VẤN – GIẢI ĐÁP CÁC THẮC MẮC

1900 6557“Một cuộc gọi, mọi vấn đề”

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hotline: 1900.6557