Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Bảo hiểm Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất

Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất

Mẫu văn bản D01-TS là mẫu văn bản để kê khai thông tin được ban kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Việc điều chỉnh và cập nhật thông tin của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội là hoạt động rất quan trọng, và người sử dụng lao động phải có nghĩa vụ làm văn bản thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Vậy Mẫu D01-TS là gì? Qua nội dung bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất.

Mẫu D01-TS theo quyết định số 595 là mẫu gì?

Mẫu văn bản D01-TS là mẫu văn bản để kê khai thông tin được ban kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quy định về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu tờ khai D01-TS được ban hành để giúp cho các cơ quan, đơn vị có người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thống kê, tổng hợp hồ sơ, biểu mẫu, tài liệu cần có của đơn vj và người lao động khi cần phải giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, mẫu văn bản số D01-TS còn là cơ sở để tiên hành truy thu tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đóm bảng kê khai thông tin theo mẫu D01-TS là biểu mẫu quan trọng để thực hiện thủ tục khi yêu cầu cấp lại, cấp đổi, điều chỉnh thông tin tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn điều mẫu D01-TS theo quyết định 595

Trên thực tế mẫu số D01-TS thường được gửi kèm theo với mẫu số D02-TS và tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động theo mẫu TK1-TS.

Việc lập theo biểu mẫu D01-TS sẽ thuộc về các đơn vị sử dụng lao động có người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Khi lập xong biểu mẫu D01-TS thì cần gửi kèm theo các loại giấy tờ khác theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội và ghi nhận rõ bản chính, bản sao hay bản photo có công chứng hoặc chứng thực.

Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn Qúy khách cách điền mẫu đơn D01-TS – Bảng kê khai thông tin.

1/ Cách điền thông tin ở phần cột hàng ngang của mẫu tờ khai

– Nội dung lập bảng kê khai thông tin gồm: Hồ sơ làm căn cứ tủy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp…

– Ghi bảng kê nộp kèm theo như: Kèm theo danh sách theo mẫu D02-TS hoặc kèm theo tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo mẫu số TK1-TS.

2/ Cách ghi thông tin theo từng cột:

– Cột 1: Phải được đánh theo số thứ tự lần lượt từ 1 cho đến hết;

– Cột 2: Ghi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội cần điều chỉnh;

– Cột 3: Điền chính xác mã số bảo hiểm xã hội của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

– Cột 4: Liệt kê các loại văn bản pháp luật làm căn cứ;

– Cột 5: Ghi tên số hiệu văn bản theo quy định;

– Cột 6: Các thông tin liên quan đến thời gian ban hành các loại văn bản đó;

– Cột 7: Thời gian mà văn bản pháp luật đó phát sinh hiệu lực;

– Cột 8: Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật;

– Cột 9: Các nội dung của văn bản như: tuyển dụng, bổ nhiệm, tăng lương…

– Cột 10: Các thông tin được trích lược cơ sở pháp luật trong văn bản viện dẫn làm cơ sở để tiến hành truy thu, điều chỉnh để cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ.

Truy thu: Người lập ghi một số nội dung trong văn bản làm căn cứ truy thu.

Trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội

Ghi rõ công việc, địa điểm làm việc; mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung hoặc bậc lương, hệ số lương, thời điểm hưởng lương của người lao động theo Quyết định phân công nghề, công việc hoặc Quyết định tiền lương hoặc HĐLĐ, HĐLV theo nghề hoặc công việc.

Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, giới tính và quốc tịch

Ghi rõ họ tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch của người tham gia được ghi trong Giấy khai sinh hoặc bản Trích lục khai sinh;

Ghi rõ số chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu; họ và tên, ngày tháng năm sinh của người tham gia được ghi trong chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

Trường hợp được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn:

Đối với người có công với cách mạng được cấp thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh: Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, tỷ lệ mất sức lao động của người có công với cách mạng được ghi trong thẻ; họ và tên, chức vụ của người ký cấp thẻ.

Đối với người có công với cách mạng được cấp Quyết định công nhận, Quyết định hưởng trợ cấp, Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận, Huân chương, Huy chương…: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của người có công với cách mạng được nêu trong văn bản (nếu có); họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

Đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn theo hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú: ghi rõ họ tên của người có công với cách mạng (hoặc chủ hộ), họ và tên các thân nhân được ghi trong văn bản; họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

Đối với cựu chiến binh là người trực tiếp tham gia kháng chiến được cấp Giấy chứng nhận, Giấy khen, Quyết định hưởng trợ cấp, Lý lịch (cán bộ, đảng viên): ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của cựu chiến binh được nêu văn bản; họ và tên, chức vụ của người ký văn bản.

Ngoài việc hướng dẫn chung về cách điền mẫu đơn, thì với nội dung viết dưới đây, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp thêm cho Qúy khách về Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất.

Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất

Mẫu D01-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số:505/QĐ-BHXH
 ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KÊ THÔNG TIN
(1): …………………………………………………………………………………………………………………………
(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………………)

TT Họ và tên Mã số BHXH Tên, loại văn bản Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày văn bản có hiệu lực Cơ quan ban hành văn bản Trích yếu văn bản Trích lược nội dung cần thẩm định
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
…………..
…………..
…………..
………….

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.
                 

                                                                                                     Ngày ….. tháng ….. năm …….

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Mẫu D01-TS theo quy định số 595 mới nhất.

Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Qúy khách hãy liên hệ đến tổng đài tư vấn 1900 6557 để được hỗ trợ trực tiếp.

Đánh giá bài viết:
4.3/5 - (9 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu công văn xin chuyển quận đóng BHXH

Trước khi chuyển nơi đóng bảo hiểm xã hội công ty phải hoàn tất việc đóng BHXH, BHYT, giải quyết các chế độ và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đến thời điểm di chuyển để chấm dứt quan hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội...

Mẫu đơn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về vấn đề: Mẫu đợn xin nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã...

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa bệnh

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp một số thông tin về: Mẫu đơn xin nghỉ phép đi chữa...

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo viên

Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn về chế độ thai sản và cung cấp Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của giáo...

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng 2022

Mẫu thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng là mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư số...

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ BHXH qua bưu điện

Đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc được đơn vị/doanh nghiệp đại diện làm hồ sơ tham gia BHXH và gửi đến cơ quan BHXH thông qua hai hình thức: Giao dịch điện tử trên các phần mềm hỗ trợ kê khai BHXH; Gửi hồ sơ BHXH qua đường bưu...

Mẫu số 18-cbh

Người hưởng lập Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp theo quy định của pháp...

Mẫu bản cam kết không tham gia bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là 1 trong những chính sách an sinh hữu ích đối với người lao động. Khi tham gia bảo hiểm xã hội người lao động có rất nhiều quyền lợi khác...

Mẫu D04H-TS theo Quyết định 505

Mẫu D04h-TS là mẫu biên bản được ban hành kèm theo Quyết định só 595/QĐ-BHXH, được sử dụng với chức năng là biên bản làm việc về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn...

Mẫu 01B- HSB quyết định 166 excel mới nhất 2022

Mẫu 01B-HSB Quyết định 166 excel năm 2022 là biểu mẫu sử dụng về chế độ BHXH cho người đau ốm, thai sản thay thế mẫu C70A-HD theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt...

Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội 2022

Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đề...

Hướng dẫn ghi mẫu 01B-HSB chi tiết nhất

Mẫu 01B-HSB là mẫu ghi nhận danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản, chế độ ốm đau, dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe được ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã...

Mẫu giấy ra viện mới nhất 2022

Giấy ra viện là một văn bản được các bệnh viện dung để xác nhận tình trạng bệnh nhân đã được điều trị xong và có đủ điều kiện để xuất viện, giấy ra viện được Giám đốc hoặc các trưởng khoa điều trị xác nhận cho bệnh...

Mẫu Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2022

Đơn xin nghỉ thai sản là một trong những giấy tờ cần thiết để xác định về khoảng thời gian người lao động được bắt đầu nghỉ hưởng các chế độ thai sản tại công ty, theo quy định thì chế độ này không chỉ áp dụng đối với nữ mà còn ngay cả nam cũng được hưởng quyền lợi này khi đủ điều...

Mẫu Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh 2022

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là một trong những chế độ dành cho người lao động được quy định cụ thể, theo đó khi lao động nữ nghỉ hưởng chế độ khi nạo, sẩy, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động nữ sinh con, sinh con xong mà con bị chết ngay sau đó trong vòng 30 ngày đầu làm việc nhận thấy sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ hưởng chế độ...

Xem thêm

Hotline: 1900.6557