Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên mới nhất
  • Thứ năm, 11/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 3841 Lượt xem

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên mới nhất

Báo cáo thành tích cá nhân đoàn viên được sử dụng để mỗi đoàn viên gửi nơi sinh hoạt đoàn của mình để báo cáo thành tích cá nhân đoàn thanh niên xuất sắc, báo cáo thành tích, kết quả hoạt động của cá nhân đoàn viên trong công tác đoàn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Mỗi cá nhân được đứng trong đội ngũ của Đoàn là niềm vinh dự, niềm tự hào của cá nhân và gia đình. Mỗi đoàn viên khi được đứng trong hàng ngũ đoàn viên đều cần không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện và cần báo cáo thành thích cá nhân của mình với Đoàn.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên ra sao được đông đảo bạn đọc quan tâm.

Đoàn viên là gì?

Đoàn viên có vị trí hết sức quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân. Đoàn viên có thể được hiểu là những thanh niên Việt Nam tiên tiến, sống và làm việc theo mục đích, lí tưởng của Đảng. Đoàn viên còn là những người có tinh thần yêu nước sâu sắc, luôn hết mình vì sự nghiệp lý tưởng của Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân. Đoàn đã đào tạo ra những đoàn viên thanh niên ưu tú, Đoàn là “cánh tay phải” và cũng là lựu lượng kế tục đáng tin cậy nhất của Đảng.

Báo cáo thành tích cá nhân đoàn viên là gì?

Báo cáo thành tích cá nhân đoàn viên được sử dụng để mỗi đoàn viên gửi nơi sinh hoạt đoàn của mình để báo cáo thành tích cá nhân đoàn thanh niên xuất sắc, báo cáo thành tích, kết quả hoạt động của cá nhân đoàn viên trong công tác đoàn.  Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên được lập ra để báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn của mỗi đoàn viên. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của đoàn viên báo cáo, kết quả hoạt động công tác đoàn trong năm qua. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân cũng là cơ sở để đoàn viên đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen,…cho bản thân mình qua quá trình học tập rèn luyện và phấn đấu không ngừng. Vậy Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên ra sao chúng ta cùng đi tìm hiểu ở phần tiếp theo của bài viết.

Báo cáo thành tích cá nhân đoàn viên để làm gì?

Báo cáo thành tích cá nhân đoàn viên được các đoàn viên thực hiện. Qua đó ghi nhận các thành tích, đóng góp trong hoạt động chung của tổ chức. Được sử dụng để mỗi đoàn viên gửi nơi sinh hoạt đoàn của mình để báo cáo thành tích cá nhân đoàn thanh niên xuất sắc. Các thành tích được ghi nhận và công nhận trong hoạt động chung. Thực hiện báo cáo thành tích, kết quả hoạt động của cá nhân đoàn viên trong công tác đoàn.

Mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo thành tích cá nhân trong công tác Đoàn của mỗi đoàn viên. Ở đó ghi nhận các nhiệm vụ hoàn thành, các đóng góp trong công tác chung của đoàn. Cũng như tham gia và phấn đấu trở thành các tấm gương tiêu biểu trong công tác đoàn. Trong nội dung mẫu báo cáo phải thể hiện được các nội dung thành tích nổi bật. Từ đó các đề nghị khen thưởng mới được xem xét và đánh giá cao.

Mẫu báo cáo cung cấp đầy đủ hình thức và nội dung cần có. Nêu rõ thông tin của đoàn viên báo cáo, kết quả hoạt động công tác đoàn trong năm qua. Triển khai mạch lạc, đầy đủ thông tin để tiếp cận và đánh giá các thành tích.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân được thực hiện trong mục tiêu phấn đấu trong tổ chức. Cũng là cơ sở để đoàn viên đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen,…cho bản thân mình qua quá trình học tập rèn luyện và phấn đấu không ngừng. Các đoàn viên được đánh giá cao trong công tác chung. Từ đó khẳng định giá trị tư tưởng, phấn đấu của thanh niên trong giai đoạn mới. Đặc biệt, đây cũng là cơ sở để xây dựng các cơ sở kết nạp Đảng trong tương lai.

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên

Nhằm giúp độc giả hình dung dễ hơn về mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên Luật Hoàng Phi xin đưa ra mẫu để bạn đọc có thể tham khảo. Nội dung Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên cụ thể như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Đoàn trường …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

………….., ngày…tháng…năm…

Báo cáo thành tích cá nhân

Đề nghị tặng: Danh hiệu: “Bí thư đoàn xuất sắc”

Năm: ……….

I – Sơ lược tiểu sử bản thân:

Họ và tên: …………………………………………………………………………………..  

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………..

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………

Dân tộc: …………………………………………………………………………………….

Nơi công tác: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Chuyên môn: ………………………………………………………………………………

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………..

Năm vào ngành GD & ĐT: ……………………………………………………………

Số năm trực tiếp giảng dạy: ……………………………………………………………

II – Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng, năm, đến)

Nhiệm vụ được giaoNơi công tác

III – Thành tích đã đạt được:

1. Lập trường tư tưởng chính trị:

Bản thân đó thấm nhuần đường lối của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy trong các phong trào luôn có ý thức tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Luôn tự đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, xứng đáng là đội ngũ tiên phong trong phong trào dạy và học. Luôn trương trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, tạo ra được niềm tin là chỗ dựa tinh thần cho mỗi Đoàn viên được các đoàn thể nhà trường ghi nhận.         

2. Công tác Đoàn thanh niên đó thực hiện được:

– Trong năm qua bản thân tôi đã trực tiếp tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn Trường các hoạt động và công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu niên. Thường xuyên theo dõi, đun đốc các hoạt động tuyên truyền của cơ sở cũng như tham mưu với thường trực Đoàn xã về việc tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đoàn. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong trường tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên.

– Làm Bí thư chi đoàn trường, tôi luôn tham mưu, ban hành quy chế, xây dựng các báo cáo, chương trình hoạt động của của Đoàn trường trong năm học và định kỳ theo quy định.

– Tham mưu với ban nữ công cơ quan tổ chức các hội thảo chuyên đề, tổ chức các hội thi, hội thảo, hoặc tổ chức sinh hoạt chi đoàn để tuyên truyền thực hiện tốt các nội dung của đoàn cấp trên đề ra.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia các buổi họp giao ban hàng tuần với Ban giám hiệu nhà trường với Ban chấp hành Đoàn xã.

– Phát động và thực hiện tốt các phong trào của Đoàn thanh niên do Đoàn xã ………….. và Huyện Đoàn ………………… đề ra như: phần việc thanh niên; ủng hộ viên gạch hồng; viết bài dự thi về người khuyết tật; viết bài dự thi Nét bút tri ân………

– Tham dự các lớp bồi dưỡng công tác Đoàn do Đoàn xã tổ chức.

– Đạt giải nhất (đơn nữ ) môn cầu lông do Đoàn xã tổ chức chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.

– Đạt giải nhất (đôi nam nữ) môn cầu lông giải “Cán bộ Đoàn –Đội- Hội” do Huyện Đoàn tổ chức.

– Trong năm qua đạt danh hiệu: “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” do UBND Huyện ………………….  phong tặng về chuyên môn nghiệp vụ giảng dạy.

– Đạt cá nhân xuất sắc tiêu biểu do Đoàn xã ………. và UBND xã ………… phong tặng.

Trên đây là những thành tích mà tôi đã thực hiện trong những năm qua, đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh xét tặng giấy khen của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

3. Tham gia xây dựng đơn vị:

– Có tinh thần đoàn kết trong tập thể chi đoàn nhà trường và các đoàn thể khác.

– Có trách nhiệm với công việc được giao.

– Tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

– Thực hiện tốt quy chế dân chủ.

– Có ý thức xây dựng chi đoàn vững mạnh.

IV- Tự đánh giá

Tôi nhận thấy trong năm …………, tôi đã có những thành tích tốt. Bản thân có nhiều đóng góp vào thành tích chung của chi đoàn ………… và Đoàn xã …………….

Tôi tự thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, tự tu dưỡng, rèn luyện tốt hơn để có kết quả giảng dạy cao hơn, công tác Đoàn đạt kết quả xuất sắc hơn.

Kính đề nghị Hội đồng thi đua khen – thưởng Huyện Đoàn …………… xem xét quyết định.

Tôi chân thành cảm ơn!

Ý kiến xác nhận của Bí thư Đoàn xã

 

 

Người báo cáo

 

 

Tải (Download) Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên

Hướng dẫn viết báo cáo thành tích cá nhân của đoàn viên

Hình thức báo cáo được thực hiện như mẫu trình bày bên trên. Trong đó, đoàn viên cần cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin hoạt động đoàn theo mẫu trên. Qua đó cung cấp đầy đủ nội dung xác định hoạt động đoàn, cũng như cơ sở quản lý trực tiếp đoàn viên. Các thông tin của người lập báo cáo và đơn vị công tác cần phải được ghi chính xác tuyệt đối.

Trình bày, cung cấp các thông tin thực hiện nhiệm vụ trong công tác Đoàn. Qua đó thể hiện kết quả của quá trình phấn đấu, các thành tích cá nhân đạt được. Đó có thể là thành tích khác nhau trong hoạt động quản lý, tổ chức chung của đoàn. Từ đó góp phần vào phản ánh tốt tư tưởng, nhận thức của đoàn viên. Cũng như trở thành tấm gương trong học tập, lao động hay tinh thần rèn luyện. Có thể so sánh kết quả với các năm trước để thấy được sự tiến bộ của bản thân.

Đề nghị khen thưởng. Dựa trên các căn cứ trong hoạt động của tổ chức để đề nghị khen thưởng. Phải thể hiện được ý nghĩa cũng như giá trị của các thành tích cá nhân trong tập thể. Căn cứ trên hoạt động đoàn để tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Người viết báo cáo phải dựa vào những nhiệm vụ thực tế trong phân công của đoàn. Qua đó cho thấy thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ một cách xuất sắc và hiệu quả. Mang đến các kết quả hoàn thành nhiệm vụ là cơ sở đánh giá năng lực, thành tích của mình.

Mẫu báo cáo được nộp lên đơn vị trực tiếp quản lý đoàn viên. Sau quá trình xét duyệt sẽ chuyển lên đơn vị cấp trên để tiến hành khen thưởng. Điều này giúp quản lý, phối hợp giữa các tổ chức có quyền hạn và trách nhiệm quản lý đoàn viên. Để tuyên dương và khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của Đoàn viên. Nếu trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu và giải quyết vấn đề còn điều gì mà bạn đọc thắc mắc hay quan tâm bạn có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp và cũng là ngày nữ giới tại nhiều nước trên thế giới nhận được hoa và quà tặng từ các đấng mày...

Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ được cả thế giới công nhận. Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3 như thế...

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620

Mẫu 620 chốt sổ bhxh là mẫu giấy cụ thể và được sử dụng trong việc giao nhận các loại hồ sơ, cụ thể như các loại hồ sơ để xác nhận về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp chưa được trả sổ, rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi