Trang chủ » Bảo hiểm » Hỏi đáp luật bảo hiểm » Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh

Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh

(Cập nhật: 20/10/2018 | 11:52)

Tôi kí hợp đồng làm việc đến tháng 9/2017. Tháng 2/2017, tôi sinh con và sau khi nghỉ sinh tôi trở lại làm việc nhưng tôi dự định làm đến tháng 9/2017 sẽ nghỉ việc. Vậy trường hợp tôi nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong 1 tháng cuối làm việc thì sau khi tôi nghỉ việc tôi có nhận được tiền dưỡng sức phục hồi sức khỏe trước đó không?

 

Câu hỏi:

Xin chào văn phòng Luật Hoàng Phi. Tôi tên là T.K.N, tôi có thắc mắc muốn được Luật sư tư vấn như sau:

Tôi kí hợp đồng làm việc với công ty bắt đầu từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2017. Tháng 2/2017, tôi sinh con và được nghỉ chế độ thai sản từ tháng 2/2017 đến tháng 8/2017. Sau khi nghỉ sinh tôi trở lại làm việc nhưng vì điều kiện gia đình nên tôi dự định làm đến tháng 9/2017 sẽ nghỉ việc. Vậy trường hợp tôi nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong 1 tháng cuối làm việc thì sau khi tôi nghỉ việc tôi có nhận được tiền dưỡng sức phục hồi sức khỏe trước đó không?

Mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Với câu hỏi về vấn đề “Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh” của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất: quy định về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản như sau:

“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Vì vậy, trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày quay trở lại làm việc sau thời gian người lao động nghỉ sinh; nếu sức khỏe chưa phục hồi thì người lao động sẽ được nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con. Trong trường hợp của bạn, bạn không nghỉ dưỡng sức trong thời gian 30 ngày đầu từ ngày quay trở lại làm việc thì bạn không được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh.

Thứ hai, quy định về hồ sơ giải quyết chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh

Căn cứ theo quy định pháp luật tại Điều 10 Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe như sau:

“Điều 10. Hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Danh sách theo mẫu C70a-HD do người sử dụng lao động lập (bản chính).”

Ngoài ra, căn cứ vào Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về việc giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản như sau:

1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, khi bạn đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh thì công ty sẽ lập mẫu C70a-HD để giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh cho bạn mà bạn không cần nộp thêm giấy tờ nào khác.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh thì người sử dụng phải lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ đó sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết trong 10 ngày từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bên cạnh đó, mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh = 30% x lương cơ sở x số ngày nghỉ (mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng; đến 1/7/2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng). Vì thế, nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh thì bạn sẽ được mức trợ cấp theo công thức trên.

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, khách hàng có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi qua TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn.