Trang chủ Tin Tức Đăng ký nhãn hiệu POM POM cho nước giặt, dầu gội
  • Thứ ba, 30/01/2024 |
  • Tin Tức |
  • 462 Lượt xem

Đăng ký nhãn hiệu POM POM cho nước giặt, dầu gội

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ những thông tin liên quan đến Đăng ký nhãn hiệu POM POM cho nước giặt, dầu gội. Mời Quý vị tham khảo

Giới thiệu về Công ty cổ phần EPLC Việt Nam

– Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN EPLC VIỆT NAM

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: EPLC VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

– Tên doanh nghiệp viết tắt: EPLC VIET NAM JSC

– Ghi chú tên doanh nghiệp: Được chuyển đổi từ: CÔNG TY TNHH EPLC VIỆT NAM

– Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

– Mã số doanh nghiệp: 0316208766

– Loại hình pháp lý: Công ty cổ phần

– Ngày bắt đầu thành lập: 19/03/2020

– Tên người đại diện theo pháp luật: HOÀNG THỊ THU NHÀN

– Địa chỉ trụ sở chính: Số 13B, Đường số 12, Khu Phố 4, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần EPLC Việt Nam

Mã ngành, nghề kinh doanhTên ngành, nghề kinh doanh
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh phát sinh sau thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thuộc trường hợp phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm liên hệ cơ quan đăng ký đầu tư để thực hiện thủ tục theo quy định. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có mã CPC, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm triển khai hoạt động kinh doanh trong phạm vi mô tả của mã CPC được quy định tại Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO (Kèm theo phụ lục Bản giải thích về các dịch vụ liệt kê trong hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu của Liên Hợp Quốc). Việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn, phân phối bán lẻ hàng hóa phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan./.
4632Bán buôn thực phẩm

(không hoạt động tại trụ sở) (CPC 622)

4633Bán buôn đồ uống

(CPC 622)

4641Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép

(CPC 622)

4649 (Chính)Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

(CPC 622)

4651Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

(CPC 622)

4669Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (CPC 622)

4690Bán buôn tổng hợp

(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (CPC 622)

4711Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) (CPC 631)

4722Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

(Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh) (CPC 631)

4791Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (CPC 632)

4799Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu

(trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM) (CPC 632)

4759Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

(CPC 632)

4764Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh

(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) (CPC 632)

4771Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

(CPC 632)

4772Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (CPC 632)

4773Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

(trừ bán lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) (CPC 632)

Thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu Công ty cổ phần EPLC Việt Nam

Nhãn hiệu đăng ký: pom pom

Số đơn đăng ký nhãn hiệu: 4-2022-34135

Ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: 19/08/2022

Ngày chấp nhận đơn hợp lệ: 27/02/2023

Nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký:

– Nhóm 03: Nước giặt; dầu gội; mỹ phẩm; nước rửa bình; kem thoa da (mỹ phẩm).

– Nhóm 05: Bột ăn dặm; bánh ăn dặm cho bé.

– Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi.

– Nhóm 30: Bánh kẹo.

– Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm cho mẹ và bé như: chế phẩm mỹ phẩm, chế phẩm tẩy rửa, chế phẩm làm sạch, nước giặt, dầu gội, kem mỹ phẩm, đồ chơi, trò chơi, quần áo cho mẹ và bé, đồ ăn dặm, bánh ăn dặm, bình sữa, máy hút sữa, bông tăm, bát đũa ăn dặm, quần áo cho mẹ và bé, giày dép, túi, địu trẻ em, túi xác, sữa.

Thông tin chi tiết đơn đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm nước giặt, dầu gội,…:

Luật Hoàng Phi – địa chỉ uy tín về đăng ký nhãn hiệu

Luật Hoàng Phi là một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép, do đó chúng tôi có đủ các điều kiện cần thiết để có thể đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ luật sư, chuyên viên am hiểu pháp luật, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng tư vấn pháp luật, dịch vụ cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Luật Hoàng Phi mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng như:

– Hỗ trợ dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ trên toàn quốc;

– Giải đáp thắc mắc về pháp luật có liên quan đến nhãn hiệu, thủ tục đăng ký…;

– Thiết kế nhãn hiệu cho những khách hàng chưa có;

– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng;

– Thay khách hàng làm các công việc cần thiết tại cơ quan nhà nước, khách hàng sẽ không cần phải đi lại trong thời gian thực hiện thủ tục;

– Dịch vụ nhanh chóng, phí dịch vụ rõ ràng, không phát sinh phụ phí;

– Ưu đãi khi khách hàng sử dụng các dịch vụ khác của công ty.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm nước giặt, dầu gội,… Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc có nhu cầu báo giá dịch vụ vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi qua hotline: 0981.378.999 để chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng, tận tình.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP HOẶC YÊU CẦU BÁO GIÁ

QUÝ KHÁCH GỌI: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đăng ký nhãn hiệu cho pin điện

Đăng ký nhãn hiệu cho pin điện là nội dung được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua bài viết này. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm

Được sự tin tưởng của Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad, Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ tổ chức hội chợ triển...

Đăng ký nhãn hiệu cho hộp thủy tinh đựng thực phẩm

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ về Đăng ký nhãn hiệu cho hộp thủy tinh đựng thực phẩm. Mời Quý vị theo dõi, tham...

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ trồng cây xanh

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ trồng cây xanh như thế nào? Tham khảo nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi để có thêm thông tin hữu ích...

Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mua bán sách

Được sự tin tưởng của Công ty TNHH Văn hóa và truyền thông 1980 Books, Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ mua bán...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi