Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 559/TCT-KK
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 440 Lượt xem

Công văn 559/TCT-KK

Không bị phạt khi chậm nộp hồ sơ khai thuế do lỗi của TCT là nội dung đáng chú ý tại Công văn 559/TCT-KK của Tổng cục Thuế (TCT) về hạn nộp Hồ sơ khai thuế. Công văn được ban hành ngày 12/02/2018. Mời các bạn tham khảo.

Không bị phạt khi chậm nộp hồ sơ khai thuế do lỗi của TCT là nội dung đáng chú ý tại Công văn 559/TCT-KK của Tổng cục Thuế (TCT) về hạn nộp Hồ sơ khai thuế. Công văn được ban hành ngày 12/02/2018. Mời các bạn tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 559/TCT-KK
V/v hạn nộp HSKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1201/CT-KTT đề ngày 07/2/2018 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (HSKT) kỳ tính thuế tháng 1/2018, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 1 Điều 33 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội Khóa XI quy định trường hợp được gia hạn HSKT:

“Điều 33. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bt ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

– Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về gia hạn nộp HSKT:

“4. Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

a) Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.”

– Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế:

“4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng ca thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

– Thông báo số 5427/TB-LĐTBXH ngày 22/12/2017 về lịch nghỉ lễ, Tết năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh xã hội:

“Công chức, viên chức nghỉ liền 07 ngày, từ thứ Tư ngày 14 tháng 02 năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 20 tháng 02 năm 2018 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất). ”

– Điều 9 Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, trường hợp lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên thì thời hạn nộp HSKT kỳ tính thuế tháng 01/2018 là ngày 21/2/2018. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế nộp HSKT theo đúng thời hạn quy định.

Trường hợp xảy ra lỗi do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế kỳ tính thuế tháng 01/2018 thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo (theo mẫu 02/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính) trên Trang thông tin điện tử (www.gdt.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế cho người nộp thuế biết về sự cố của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thời gian hệ thống tiếp tục vận hành. Người nộp thuế nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp tục hoạt động thì người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ thuế điện tử, được miễn tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế. Việc miễn tiền chậm nộp được hệ thống quản lý thuế của Tổng cục Thuế thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để t/h);
– Website TCT;
– Lưu: VT, KK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Thị Thu Phương

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm