Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 5124/TCT-KK
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 367 Lượt xem

Công văn 5124/TCT-KK

Công văn 5124/TCT-KK về vướng mắc chính sách thuế công trình đã hoàn thành chưa xuất hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 5124/TCT-KK

V/v vướng mắc về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015.

Kính gửi: Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo

(Đ/c: 65A – Nguyễn Công Trứ – Phường 8 – TP. Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/VB-Cty đề ngày 22/07/2015 của Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo về vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, điểm a, khoản 5, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế, tính thuế quy định:

“- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp còn sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định như đối với trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện.

Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ thì người nộp thuế thực hiện khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền (người nộp thuế không phải lập hồ sơ khai bổ sung).”

Khoản 1, khoản 2, Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Khoản 5, Điều 8 Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm xác định thuế GTGT:

“…5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”

Điểm a, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Điểm a, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

… …

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

… …

Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.”

Điểm m, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp xác định như sau:

“…m) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu…”

Qua kiểm tra tại trụ sở Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo (theo Quyết định số 1325/QĐ-CT ngày 07/05/2015 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng), Cục Thuế phát hiện ngày 07/04/2014 Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo và Công ty TNHH Thục My ký hợp đồng thi công khách sạn Thục My (xây dựng phần thô, phần móng, phần thân). Tính đến 31/12/2014 công trình xây dựng đã được nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn và đã được chủ đầu tư đồng ý thanh toán theo khối lượng công việc xây dựng hoàn thành, nhưng Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo không thực hiện xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT, TNDN cho phần hạng mục công trình hoàn thành thì Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo bị xử lý truy thu số thuế GTGT, TNDN đã phát hiện qua thanh tra, kiểm tra và bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính và hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với hạng mục công trình đã hoàn thành chưa xuất hóa đơn, Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo xuất hóa đơn theo đúng quy định. Căn cứ hóa đơn của Công ty TNHH Hiệp Gia Bảo, Công ty TNHH Thục My thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào ở kỳ kê khai hiện tại.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng;
  • Công ty TNHH Thục My;
  • Vụ: CS; PC; TTr;
  • Lưu: VT, KK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Đại Trí

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm