Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 2227/2013/BTC-CST
  • Thứ ba, 17/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 312 Lượt xem

Công văn 2227/2013/BTC-CST

Công văn 2227/2013/BTC-CST ngày 19 tháng 02 năm 2013 về chính sách ưu đãi thuế đối với Dự án Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 do Bộ Tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
——–
Số: 2227/BTC-CST
V/v: chính sách ưu đãi thuế đối với
Dự án Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Công Thương;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11;

– Căn cứ công văn số 1383/TTg-KTTH ngày 13/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu của Dự án Nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1;

– Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương (tại công văn số 12547/BCT-TCNL ngày 26/12/2012), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại công văn số 719/BKHĐT-KTCN ngày 29/1/2013).

Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, nguyên liệu, vật tư đầu tư trực tiếp cho Dự án nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1 như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu của Dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định (kể cả thiết bị, máy móc, phụ tùng sử dụng cho việc khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng công trình);

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân nêu tại khoản này, kể cả trường hợp sử dụng cho việc thay thế, bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình;

d) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện dự án, kể cả nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình.

2. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản 1 nêu trên được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế đổi mới công nghệ.

3. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Tài chính hướng dẫn để quý Bộ được biết và hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng Vương Đình Huệ (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Vụ PC, TCHQ;
– Lưu: VT, CST (P.XNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Thị Mai

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm