Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 290/2013/TXNK-QLN
  • Thứ ba, 17/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 365 Lượt xem

Công văn 290/2013/TXNK-QLN

Công văn 290/2013/TXNK-QLN về xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành ngày 22 tháng 02 năm 2013.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

——–
Số: 290/TXNK-QLN
V/v: Xác nhận nợ thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

– Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thiên Tân.
(Khu nhà thấp tầng 6(TT6) – Dãy M5 – Lô 15+16 Bắc Linh Đàm – P. Đại Kim – Q. Hoàng Mai – Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/2013/CV-CT ngày 17/02/2013 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thiên Tân về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thống KT559 ngày 22/02/2013 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 10h30 phút ngày 22/02/2013, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thiên Tân, MST: 0102847691 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo về Tổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêu cầu công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK – Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Thiên Tân và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Địa chỉ nhận công văn trả lời: Hoàng Văn Huệ – Lô 15+16 – M5 – TT6 Bắc Linh Đàm – P. Đại Kim – Q. Hoàng Mai – Hà Nội;
– Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Tuấn

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm