Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 1301/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu do Tổng cục Hải quan ban hành
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 326 Lượt xem

Công văn 1301/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1301/TCHQ-TXNK về thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Số: 1301/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 338/HQĐNa-TXNK ngày 25/2/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiến nghị điều chỉnh giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ nguyên liệu thuộc nhóm 44.07 xuống còn 3 đến 10%, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Khung thuế suất do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định đối với mặt hàng gỗ các loại là 5%-25%, do vậy, không thể điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ nguyên liệu thuộc nhóm 44.07 xuống 3%.

– Theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu hiện hành thì các sản phẩm gỗ thành phẩm có thuế suất thuế xuất khẩu là 0%. Để được hưởng mức thuế suất ưu đãi nói trên, doanh nghiệp có thể sản xuất các mặt hàng bằng gỗ để xuất khẩu, hoặc sản phẩm của Công ty cũng có thể bán cho các doanh nghiệp khác để gia công sản xuất ra thành phẩm xuất khẩu.

– Để có cơ sở nghiên cứu điều chỉnh thuế suất, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Hưng Nhơn có báo cáo đánh giá tác động của việc giảm thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu thuộc nhóm 44.07.

– Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính về kiến nghị điều chỉnh thuế suất nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH Hưng Nhơn;
(158 ấp Hưng Nhơn, Quốc lộ 1A, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai)
– Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất...

Luật Quản lý ngoại thương 2017

Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định về biện pháp quản lý ngoại thương, phát triển hoạt động ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại...

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương quy định chi tiết một số điều của Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về: Hoạt động mua bán hàng hóa quốc...

Nghị định 155/2018/NĐ-CP về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y...

Xem thêm