Luật Hoàng Phi Biểu Mẫu Mẫu Biên bản nhận tiền đặt cọc mới nhất?
  • Thứ năm, 11/05/2023 |
  • Biểu Mẫu |
  • 8068 Lượt xem

Mẫu Biên bản nhận tiền đặt cọc mới nhất?

Biên bản nhận tiền cọc là biên bản ghi nhận lại việc một trong các bên trong hợp đồng đã nhận tiền của bên kia để đảm bảo cho nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Trong hoạt động kinh doanh, mua bán, xây dựng, thuê mướn…, hoạt động đặt cọc diễn ra rất thường xuyên và trở thành điều kiện tiên quyết trong thực hiện hợp đồng. Khi đặt cọc cho những hợp đồng có thời hạn ngắn thì nên sử dụng hợp đồng đặt cọc hay biên bản đặt cọc? Nếu sử dụng biên bản đặt cọc thì mẫu biên bản sẽ có những nội dung gì?

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn đọc giải đáp thắc mắc về Biên bản nhận tiền đặt cọc mới nhất?

Biên bản nhận tiền cọc là gì?

Biên bản nhận tiền cọc là biên bản ghi nhận lại việc một trong các bên trong hợp đồng đã nhận tiền của bên kia để đảm bảo cho nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Biên bản nhận tiền cọc là một tài liệu pháp lý được sử dụng để ghi lại việc nhận tiền cọc từ một bên trong một giao dịch hoặc hợp đồng. Thông thường, tiền cọc được đặt ra nhằm đảm bảo rằng bên nhận tiền cọc sẽ thực hiện các nghĩa vụ và cam kết đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Do tiền không phải là tài sản được đăng ký nên nếu như không có biên bản nhận tiền cọc thì khi xảy ra tranh chấp rất khó để xem xét là các bên đã trao nhau tiền cọc hay chưa, có bên nào nhận tiền cọc chưa và số tiền nhận là bao nhiêu, nhận để đảm bảo cho hợp đồng nào. Biên bản nhận tiền cọc cũng là một loại giấy tờ có tính pháp lý.

Nội dung biên bản nhận tiền cọc?

Biên bản nhận tiền đặt cọc mới nhất? gồm có các nội dung sau đây:

– Phần đầu là Quốc hiệu tiêu ngữ; thời gian địa điểm lập biên bản;

– Sau đó đến tên biên bản về việc gì đó;

– Thông tin của các bên bao gồm bên nhận cọc và bên đặt cọc;

– Số tiền đặt cọc là bao nhiêu, đặt cọc thực hiện nghĩa vụ cho hợp đồng nào;

– Quyền và nghĩa vụ, cam kết của các bên khi nhận cọc, khi không thực hiện hợp đồng chính thì như thế nào;

Ngoài các nội dung cơ bản trên thì các bên có thể thỏa thuận đưa thêm nội dung liên quan đến việc đặt cọc vào trong biên bản này.

Khi nào sử dụng biên bản nhận tiền đặt cọc?

Biên bản nhận tiền đặt cọc được sử dụng trong các tình huống sau đây:

– Giao dịch thuê nhà: Trong trường hợp thuê nhà, chủ nhà thường yêu cầu người thuê đặt cọc nhằm đảm bảo rằng người thuê sẽ tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà. Biên bản nhận tiền đặt cọc sẽ được lập để ghi nhận việc nhận và cam kết trả lại tiền cọc khi hợp đồng kết thúc.

– Mua bán hàng hóa lớn: Trong một số trường hợp, khi mua bán hàng hóa đắt tiền hoặc có tính chất đặc biệt, bên mua có thể yêu cầu đặt cọc để xác nhận sự quan tâm và cam kết mua hàng. Biên bản nhận tiền đặt cọc sẽ được lập để ghi lại số tiền đặt cọc và các điều kiện trả lại hoặc mất cọc.

– Dịch vụ và hợp đồng thầu: Trong các hợp đồng dịch vụ hoặc thầu công, nhà thầu hoặc bên nhận thầu có thể yêu cầu bên trúng thầu đặt cọc nhằm đảm bảo việc thực hiện đúng hợp đồng. Biên bản nhận tiền đặt cọc sẽ được sử dụng để ghi lại việc nhận và cam kết trả lại tiền cọc theo các điều kiện đã được thỏa thuận.

– Đặt chỗ hoặc đặt vé: Trong lĩnh vực du lịch, sự kiện hoặc giải trí, khi người mua muốn đảm bảo vị trí hoặc chỗ ngồi cụ thể, họ có thể được yêu cầu đặt cọc. Biên bản nhận tiền đặt cọc sẽ được sử dụng để ghi lại việc nhận tiền cọc và các điều kiện liên quan đến việc trả lại hoặc mất cọc.

Những ví dụ trên chỉ là một số tình huống phổ biến. Việc sử dụng biên bản nhận tiền đặt cọc có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định và thỏa thuận của các bên trong giao dịch.

Những lưu ý khi viết biên bản nhận tiền đặt cọc

Khi viết biên bản nhận tiền đặt cọc, dưới đây là một số lưu ý quan trọng bạn nên xem xét:

– Độ chính xác và chi tiết: Biên bản nhận tiền đặt cọc nên được viết một cách chính xác và chi tiết. Ghi rõ thông tin về các bên, số tiền cọc, mục đích và các điều kiện liên quan đến việc trả lại hoặc mất cọc.

– Ngôn ngữ pháp lý: Sử dụng ngôn ngữ pháp lý chính xác và rõ ràng trong biên bản. Tránh sử dụng ngôn ngữ không chính thức hoặc mơ hồ có thể tạo ra hiểu lầm hoặc tranh cãi sau này.

– Sắp xếp hợp lý: Định dạng và sắp xếp biên bản một cách hợp lý để làm cho nó dễ đọc và dễ hiểu. Sử dụng các tiêu đề, đánh số và định dạng văn bản phù hợp để tạo ra một tài liệu trình bày chuyên nghiệp.

– Xác nhận và chữ ký: Đảm bảo rằng biên bản được ký bởi cả hai bên – bên nhận tiền cọc và bên trả tiền cọc. Chữ ký là một yếu tố quan trọng để xác nhận sự đồng ý và cam kết của cả hai bên đối với các điều khoản trong biên bản.

– Lưu trữ và bảo quản: Sau khi hoàn thành, đảm bảo lưu trữ và bảo quản biên bản nhận tiền đặt cọc một cách an toàn và dễ dàng truy cập. Điều này có thể hữu ích trong trường hợp cần thiết để xem xét lại các điều khoản hoặc khi có tranh chấp phát sinh.

– Tư vấn pháp lý: Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến việc viết biên bản nhận tiền đặt cọc, hãy tìm kiếm sự tư vấn pháp lý để đảm bảo tính hợp lệ và đáng tin cậy của tài liệu.

– Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng: Biên bản nên sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu cho các bên liên quan. Tránh sử dụng các thuật ngữ pháp lý phức tạp và khó hiểu.

– Điều chỉnh theo yêu cầu cụ thể: Biên bản nên được điều chỉnh để phù hợp với tình huống cụ thể và các yêu cầu của các bên. Cân nhắc các điều khoản và điều kiện cụ thể mà mỗi bên muốn đưa vào biên bản.

Lưu ý rằng biên bản nhận tiền đặt cọc có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định pháp luật và các yêu cầu đặc thù của từng quốc gia hoặc lĩnh vực. Vì vậy, luôn kiểm tra các quy định và yêu cầu pháp lý tương ứng trước khi viết biên bản nhận tiền đặt cọc.

Mẫu biên bản nhận tiền cọc mới nhất

Biên bản nhận tiền đặt cọc mới nhất? chưa có quy định cụ thể nên Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra mẫu để Quý bạn đọc tham khảo và sẽ có hướng dẫn chi tiết.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————***—————

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …………, tại ……………….., Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………

Và vợ: …………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………….

(Sau đây được gọi là “Bên A”)

Là chủ sở hữu căn hộ/nhà …………………. tại địa chỉ số …………………………………………..

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: ………………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………….

Và vợ: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………….

(Sau đây được gọi là “Bên B”)

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1. Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …………… đồng (…… triệu đồng chẵn).

2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

3. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.

4. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số ……………., ngày …../…../20……

BÊN NHẬN ĐẶT CỌCBÊN ĐẶT CỌC

Tải (download) mẫu biên bản nhận tiền đặt cọc mới nhất

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc Biên bản nhận tiền đặt cọc mới nhất? để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số tổng đài 1900 6557.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (7 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2023

Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp được quy định tại tiểu mục 15 Mục II Danh mục ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban...

Mẫu lời dẫn văn nghệ chào mừng ngày 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 là ngày lễ chính thức tại 28 quốc gia với nhiều hoạt động tôn vinh phái đẹp và cũng là ngày nữ giới tại nhiều nước trên thế giới nhận được hoa và quà tặng từ các đấng mày...

Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế Phụ nữ được cả thế giới công nhận. Mẫu giấy mời gặp mặt ngày quốc tế phụ nữ 8/3 như thế...

Mẫu tờ khai gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục hành chính bắt buộc để nhãn hiệu được tiếp tục bảo hộ khi hết thời hạn bảo hộ theo quy định của pháp luật, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp...

Mẫu 620 chốt sổ bhxh và phiếu giao nhận hồ sơ 620

Mẫu 620 chốt sổ bhxh là mẫu giấy cụ thể và được sử dụng trong việc giao nhận các loại hồ sơ, cụ thể như các loại hồ sơ để xác nhận về quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp đối với trường hợp chưa được trả sổ, rà soát hoặc xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự...

Xem thêm

Liên hệ với Luật Hoàng Phi