Trang chủ » Văn bản Luật Đất đai » Thông tư liên tịch Số 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN hướng dẫn thủ tục thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng

Thông tư liên tịch Số 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN hướng dẫn thủ tục thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:08)

Thông tư liên tịch của tổng cục địa chính ngân hàng nhà nước số 772/2001/TTLT-TCĐC-NHNN ngày 21 tháng 5 năm 2001 hướng dẫn thủ tục thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tổ chức tín dụng

Download (DOC, 151KB)