Luật Hoàng Phi Nội dung khoản 1 điều 123 bộ luật hình sự gồm những gì?

Nội dung khoản 1 điều 123 bộ luật hình sự gồm những gì?

Liên hệ với Luật Hoàng Phi