Danh Mục Hàng Hóa Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ

Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu có ý nghĩa lớn đối với việc đăng ký sở hữu trí tuệ và cả doanh nghiệp sau đăng ký. Danh mục hàng hóa...

Cách Kiểm Tra Đăng Ký Sở Hữu Trí Tuệ Theo Quy Định

Kiểm tra đăng ký sở hữu trí tuệ không bắt buộc nhưng là việc cá nhân, tổ chức nên trong quá trình đăng ký sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền lợi cho...

Những điều nên biết về Chi Phí Đăng ký Sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ là phương thức bảo hộ và khai thác lợi ích hiệu quả từ tài sản trí tuệ. Chứng từ về việc nộp phí đăng ký là thành phần...

Chi Phí Đăng Ký Bảo Hộ Sở Hữu Trí Tuệ Là Bao Nhiêu?

Sở hữu trí tuệ nói chung là một lĩnh vực tương đối rộng lớn bao hàm nhiều loại hình khác nhau. Về cơ bản có thể chia thành hai cơ quan nhà nước tiến...