Trang chủ án treo

án treo

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Án treo là gì? Điều kiện hưởng án treo?

Thứ ba, 05/09/2023

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt...

Người được hưởng án treo khi nào được rút ngắn thời gian thử thách?

Thứ ba, 24/10/2023

Người được hưởng án treo được rút ngắn thời gian thử thách khi có đủ các điều kiện sau dây: Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách; Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; thành thực hối cải, tích cực lao động, học tập; Được cơ quan, tố chức hoặc chính...

Chưa hết thời gian hưởng án treo mà tiếp tục phạm tội

Thứ ba, 24/10/2023

Xin cho hỏi, nếu trong thời gian vẫn đang hưởng án treo, chưa hết thời gian thử thách mà phạm cùng tội danh thì tính mức hình phạt xử lý như thế...

Liên hệ với Luật Hoàng Phi