Trang chủ » Văn bản Luật SHTT » Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2006/NĐ-CP

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2006/NĐ-CP

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật SHTT |
  • 333 Lượt xem

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Nội dung như sau:

GDE Error: Error retrieving file – if necessary turn off error checking (404:Not Found)