Trang chủ » Văn bản Luật Doanh nghiệp » Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

  • Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 31/08/2018 |
  • Văn bản Luật Doanh nghiệp |
  • 291 Lượt xem

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Download (DOC, 170KB)