Trang chủ » Văn bản Luật Doanh nghiệp » Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

(Cập nhật: 31/08/2018 | 16:23)

Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Download (DOC, 170KB)