Trang chủ Văn bản pháp luật Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC
 • Thứ ba, 24/05/2022 |
 • Văn bản pháp luật |
 • 418 Lượt xem

Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC

Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Điểm mới Thông tư 300/2016/TT-BTC về sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Ngày 15 tháng 11 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Như vậy, Thông tư 300/2016/TT-BTC sẽ sửa đổi, bổ sung Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 147/2013/TT-BTC), đồng thời Thông tư 300/2016/TT-BTC quy định mới về các tiểu mục liên quan đến lệ phí môn bài áp dụng từ 1/1/2017.

ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 300/2016/TT-BTC VỀ SỬA ĐỔI MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý như sau:

(i) Bổ sung tiểu mục 2862: Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm.

(ii) Bổ sung tiểu mục 2863: Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm.

(iii) Bổ sung tiểu mục 2864: Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 300.000 đồng/năm.

Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 02/6/2008.

Quyết định 33/2008/QĐ-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản nêu sau:

 • Thông tư 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/3/2016.
 • Thông tư 192/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước ngày 12/12/2014.
 • Thông tư 104/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 07/8/2014.
 • Thông tư 147/2013/TT-BTC Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/10/2013.
 • Thông tư 97/2013/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/7/2013.
 • Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 17/12/2012.
 • Thông tư 110/2012/TT-BTC sửa đổi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/7/2012.
 • Thông tư 144/2011/TT-BTC quy định bổ sung và hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước ngày 21/10/2011.
 • Thông tư 57/2011/TT-BTC về quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước ngày 05/5/2011.
 • Thông tư 30/2011/TT-BTC quy định bổ sung Mục lục Ngân sách nhà nước ngày 02/3/2011.
 • Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước ngày 08/12/2010.
 • Thông tư 143/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 22/9/2010.
 • Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/02/2010.
 • Thông tư 223/2009/TT-BTC quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/11/2009.
 • Thông tư 136/2009/TT-BTC bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 02/7/2009.
 • Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/4/2009.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (6 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm