Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu
  • Thứ hai, 16/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 480 Lượt xem

Công văn về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu

Công văn về việc áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu được Tổng cục hải quan ban hành ngày ngày 17 tháng 10 năm 2012.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

———————–
Số: 5725/TCHQ-TXNK
V/v: Áp dụng mức thuế mặt hàng nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp TAI – TECH
(khu công nghiệp Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12091/TT-12 ngày 18/09/2012 của Công ty TNHH Công ty TNHH Công nghiệp TAI – TECH về việc áp dụng mức thhuế nhập khẩu của mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo theo phiếu chuyển của Văn phòng Bộ Tài chính ngày 20/09/2012. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ tại điểm 3.2 phần I mục II chương 98 Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì điều kiện để áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại chương 98 là: Việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng cho các nhóm mặt hàng từ nhóm 98.01 đến nhóm 98.16 phải theo đúng mô tả hàng hóa quy định tại danh mục biểu thuế nhập khẩu ghi tại mục II chương 98, không áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định cho mặt hàng, nhóm mặt hàng đó tại 97 Chương thuộc mục I phụ lục II.

2. Căn cứ điểm 3.2, khoản 3, mục I Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/05/2007 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì: “Trường hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam cho từng hiệp định thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN
Vì vậy, đối với trường hợp thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc nếu:

– Đáp ứng các điều kiện được áp dụng thuế suất ACFTA quy định tại điều 2 Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính thì thực hiện theo mã số và mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 162/2011/TT-BTC.

– Không đáp ứng điều kiện của Thông tư số 162/2011/TT-BTC hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Thông tư số 162/2011/TT-BTC cao hơn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi quy định tại Thông tư số 157/2011/TT-BTC (mã số 9811.00.00, thuế suất 10%).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệp TAI – TECH biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm