Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 376/KCB-NV phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo 43/2013/TT-BYT
  • Thứ ba, 24/05/2022 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 356 Lượt xem

Công văn 376/KCB-NV phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo 43/2013/TT-BYT

Công văn 376/KCB-NV phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo 43/2013/TT-BYT

Công văn 376/KCB-NV phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo 43/2013/TT-BYT

Công văn 376/KCB-NV năm 2016 phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh đối với các cơ sở khám, chữa bệnh theo Thông tư 43/2013/TT-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành ngày 8/4/2016. Để bảo đảm việc thanh toán BHYT các dịch vụ kỹ thuật y tế được thuận lợi, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành rà soát, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý xây dựng Danh Mục kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 43 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thông tư số 43 (Bộ Y tế hoặc Sở Y tế). Việc phê duyệt phải hoàn tất trước 30/5/2016.

Quyết định 803/QĐ-BYT Danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện

Quyết định 984/QĐ-BYT Danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 2)

Quyết định 1016/QĐ-BYT Danh mục dịch vụ khám, chữa bệnh tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện (Đợt 3)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM CHỮA BỆNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 376/KCB-NV
v/v Phê duyệt DMKT trong KCB đối với các cơ sở
KB, CB theo Thông tư 43/2013/TT-BYT
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016
Kính gửi:– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Y tế các Bộ, ngành.

Hiện nay, cơ bản các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh Mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 43/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế để làm cơ sở pháp lý cho đơn vị thực hiện và thanh toán Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 43).

Ngày 29/10/2015, Liên Bộ Y tế -Bộ Tài chính đã ký Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Trên cơ sở đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối đã và đang tiến hành xây dựng tương đương kỹ thuật giữa Thông tư liên tịch số 37 với Thông tư số 43 nêu trên và mã hóa việc tương đương này để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm căn cứ tính giá dịch vụ trong khám, chữa bệnh với cơ quan BHYT.

Để bảo đảm việc thanh toán BHYT các dịch vụ kỹ thuật y tế được thuận lợi, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành rà soát, chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý xây dựng Danh Mục kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 43 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Thông tư số 43 (Bộ Y tế hoặc Sở Y tế). Việc phê duyệt phải hoàn tất trước 30/5/2016.

Nội dung chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng danh Mục kỹ thuật trình phê duyệt phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các khoa, bộ phận lâm sàng, cận lâm sàng; cơ sở sở vật chất; trang thiết bị và trình độ nhân lực (khả năng chuyên môn kỹ thuật, chứng chỉ hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn)… Danh Mục kỹ thuật đang thực hiện tại đơn vị trước khi trình cấp trên phê duyệt phải thông qua tập thể, đối với cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên phải thông qua Hội đồng chuyên môn kỹ thuật của đơn vị trong đó có các trưởng khoa, trưởng bộ phận hoặc cấp phó tham gia rà soát từng chuyên khoa. Không được trình cấp trên phê duyệt các kỹ thuật hiện tại hoặc tương lai trong năm 2016 đơn vị chưa có thể thực hiện.

b) Việc lập Danh Mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện theo mẫu dưới đây:

Số TT kỹ thuật của của cơ sở KBCBSố TT kỹ thuật của Thông tư 43Tên Chương, Mục, tiểu Mục chuyên khoa, tên kỹ thuật (theo đúng Thông tư số 43)
123

Trong đó:

– Cột 1: Đánh số thứ tự kỹ thuật từ 1 đến hết danh Mục kỹ thuật đề nghị thẩm định, phê duyệt (đánh số tự động).

– Cột 2: Đánh số thứ tự đúng theo số thứ tự của Thông tư số 43/2013/TT-BYT (đánh số bằng tay).

– Cột 3: Ghi đúng tên các Chương, các Mục, các tiểu Mục của chuyên khoa; đúng tên kỹ thuật theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT.

Danh Mục kỹ thuật các chuyên khoa nối liền nhau tạo thành bảng liên tục.

Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kính chuyển đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành để chỉ đạo, thực hiện.

Khi cần các thông tin chi Tiết, đề nghị đơn vị liên hệ Ths. Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y và Dược bệnh viện, số điện thoại 0912074082, Email: [email protected]/.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/cáo);
– Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/cáo);
– Các bệnh viện trực thuộc BYT (để biết);
– Lưu: VT, NV.
CỤC TRƯỞNG

Lương Ngọc Khuê

Đánh giá bài viết:
5/5 - (3 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số...

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu,...

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết Luật Hộ tịch là nội dung được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này. Mời Quý vị theo...

Luật Lý lịch tư pháp số 28/2009/QH12

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật lý lịch tư pháp số...

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp tới Quý đôc giả thông tin Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm...

Xem thêm