Trang chủ Văn bản pháp luật Công văn 2120/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 24 tháng 04 năm 2013 về việc tính và nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng
  • Thứ tư, 18/10/2023 |
  • Văn bản pháp luật |
  • 296 Lượt xem

Công văn 2120/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 24 tháng 04 năm 2013 về việc tính và nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng

Công văn 2120/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan ngày 24 tháng 04 năm 2013 về việc tính và nộp thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

————–
Số: 2120/TCHQ-TXNK
V/v: Tính và nộp thuế nhập khẩu và thuế VAT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái

(Tầng 14, Tòa nhà Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/XNK – Phu Thai CAT ngày 11/04/2013 của Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái về việc thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với máy móc thiết bị nhập khẩu theo hình thức TN-TX để phục vụ dự án khai mỏ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về thuế nhập khẩu:
Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/10/2010 của Chính phủ; Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa là máy móc, thiết bị nhập khẩu theo loại hình tạm nhập, tái xuất để phục vụ dự án đầu tư phải chịu thuế nhập khẩu và được hoàn số tiền thuế nhập khẩu đã nộp khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc tiếp tục xuất khẩu ra nước ngoài)
Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ dự án khai mỏ đề nghị nghiên cứu hướng dẫn nêu trên để thực hiện.

2/ Về thuế GTGT
Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT; khoản 20 Điều 4 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hóa tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu máy móc, thiết bị để phục vụ dự án khai mỏ nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái được biết và thực hiện ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Nguyễn Hải Trang

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN QUÝ KHÁCH CÓ THỂ CHỌN HÌNH THỨC SAU

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Bộ quy tắc hành nghề luật sư

Bộ quy tắc hành nghề luật sư Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam gồm Lời nói đầu, 06 Chương và 32 Quy tắc....

Văn bản hợp nhất Luật Luật sư

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật luật sư do Văn phòng Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý luật sư và hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài...

Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 65/2006/QH11

Quốc hội ban hành Luật số: 20/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số...

Luật Số: 65/2006/QH11 quy định về luật sư và hành nghề luật sư

Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, quản lý hành nghề luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt...

Thông tư 41/2023/TT-BTC về phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban...

Xem thêm