Luật Hoàng Phi Tài liệu Là gì? Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế là?
  • Thứ tư, 25/05/2022 |
  • Là gì? |
  • 787 Lượt xem

Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế là?

Công ước Quốc tế về các quyền của người khuyết tật là một văn kiện nhân quyền quốc tế do Liên Hợp quốc soạn thảo nhằm mục đích bảo vệ các quyền và nhận phẩm của người khuyết tật.

Điều ước quốc tế là một trong những văn kiện quan trọng trong quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Tuy nhiên, đây lại là một nội dung khá khó, gây nhiều khó khăn trong quá trình tổng hợp và hệ thống lại kiến thức.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ trình bày một số nội dung liên quan nhằm trả lời cho câu hỏi: Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế là?

Câu hỏi: Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế là?

A. Công ước về quyền của người khuyết tật.

B. Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển do hoạt động đổ chất thải và các vật chất khác năm 1972.

C. Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

D. Cả ba đáp án trên.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án A. Công ước về quyền của người khuyết tật.

Giải thích nguyên nhân chọn đáp án A:

Công ước Quốc tế về các quyền của người khuyết tật là một văn kiện nhân quyền quốc tế do Liên Hợp quốc soạn thảo nhằm mục đích bảo vệ các quyền và nhận phẩm của người khuyết tật. Các quốc gia tham gia Công ước phải đảm bảo quyền được thụ hưởng bình đẳng mọi dịch vụ công cộng của người khuyết tật.

– Mục đích của Công ước này là thúc đẩy, bảo vệ và bảo đảm cho người khuyết tật được hưởng một cách bình đẳng và đầy đủ tất cả các quyền và tự do cơ bản của con người và thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá vốn có của họ.

– Người khuyết tật bao gồm những người có khiếm khuyết lâu dài về thể chất, trí tuệ hoặc giác quan mà khi tương tác với những rào cản khác nhau có thể phương hại đến sự tham gia hữu hiệu và trọn vẹn của họ vào xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác.

– Các nguyên tắc của Công ước này là:

+ Tôn trọng nhân phẩm vốn có, quyền tự chủ của cá nhân, trong đó có tự do lựa chọn, và tôn trọng sự độc lập của cá nhân.

+ Không phân biệt đối xử.

+ Tham gia và hòa nhập trọn vẹn và hữu hiệu vào xã hội.

+ Tôn trọng sự khác biệt và chấp nhận người khuyết tật là bộ phận của nhân loại có tính đa dạng.

+ Bình đẳng giữa nam và nữ.

+ Tôn trọng khả năng phát triển của trẻ em khuyết tật và tôn trọng quyền của trẻ em khuyết tật được giữ gìn bản sắc của mình.

Việt Nam tham gia kí kết Công ước này vào ngày 22/10/2007.

Giải thích nguyên nhân không chọn các đáp án khác:

Đáp án B: Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển do hoạt động đổ chất thải và các vật chất khác năm 1972.

– Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển do hoạt động đổ chất thải và các vật chất khác năm 1972 là một thỏa thuận nhằm kiểm soát ô nhiễm biển bằng các hành động đổ xả và để khuyến khích các hiệp định khu vực bổ sung cho Công ước.

– Bao gồm việc cố ý đổ xả chất thải hoặc các vật chất khác từ tàu thuyền, máy bay và giàn khai thác dầu khí. Nó không bao gồm các chất thải từ các nguồn trên đất liền như đường ống và đường ống thoát nước, chất thải phát sinh ngẫu nhiên trong các hoạt động bình thường của tàu thuyền hoặc việc bố trí các vật liệu cho các mục đích khác ngoài việc xả thải đơn thuần với điều kiện việc đổ thải đó không đi ngược lại với mục tiêu của công ước.

Việt Nam chưa tham gia và Công ước này. Do đó, đây không thể là đáp án đúng của câu hỏi này được.

Đáp án C: Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

– Việt Nam đã phê chuẩn 25 Công ước của ILO, bao gồm 7/8 Công ước cơ bản:

+ Công ước về lao động cưỡng bức.

+ Công ước về quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

+ Công ước về trả công bình đẳng.

+ Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

+ Công ước về chống phân biệt đối xử.

+ Công ước về tuổi lao động tối thiểu.

+ Công ước về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.

– Công ước về xóa bỏ lao động cưỡng bức đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua vào tháng 06/2020.

Việt Nam dự kiến sẽ phê chuẩn công ước cơ bản còn lại.

Do vậy, đây cũng không thể là đáp án của câu hỏi này được.

Đáp án D: Cả ba đáp án trên.

Do đáp án C là đáp án sai chính vì thế đáp án D không thể là đáp án đúng được.

Như vậy, câu hỏi Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế là? Đã được chúng tôi trả lời trong bài viết. Chúng tôi mong rằng nội dung trong bài viết sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Đánh giá bài viết:
5/5 - (5 bình chọn)

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn là sự kiện được tổ chức mỗi 5 năm một lần, là nơi quyết định chính sách, phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên, bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Ban Kiểm tra Trung ương...

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ công ty xây dựng là gì? Quy định về chứng chỉ hành nghề xây dựng? Tất cả sẽ được chúng tôi chia sẻ, làm rõ qua nội dung bài...

Cap là gì? Cap viết tắt của từ gì?

Cap là từ viết tắt của từ Caption, có nghĩa là ghi chú, phụ đề hay chú thích, "Cap" có thể là từ viết tắt của nhiều khái niệm khác nhau, tùy vào ngữ cảnh sử...

Vai trò của trào lưu triết học ánh sáng là gì?

Trào lưu triết học ánh sáng đã có tác động rất lớn đến giá trị và tư tưởng của chúng ta ngày nay. Nó đã đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội hiện đại, khuyến khích sự phát triển của khoa học, văn hóa và nghệ thuật, và ảnh hưởng đến phong cách chính trị và xã...

Bestie là gì?

Bestie là gì? My Bestie là gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu để có thêm thông tin hữu ích qua nội dung bài viết này nhé! Chắc hẳn rằng Quý vị sẽ có cách hiểu và sử dụng chính xác...

Xem thêm