Văn bản Luật Lao động

Quyết định tăng lương 2020

Theo đó số bậc của thang lương, bảng lương sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp yêu cầu của vị trí, công việc. Nhưng phải đảm bảo khoảng cách chênh lệch của hai bậc lương liền kề ít nhất là bằng...Chi tiết

Thông tư Số 36/2012/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thông tư Số 36/2012/TT-BLĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục “Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm”, chi tiết tại Phụ lục kèm theo. Áp dụng đối với tất cả các cơ quan, doanh...Chi tiết

Thông tư Số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe

Thông tư Số 14/2013/TT-BYT hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, nội dung khám sức khỏe (KSK), phân loại sức khỏe và điều kiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) được phép thực hiện...Chi tiết

Thông tư Số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

Thông tư Số 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc...Chi tiết

Nghị định Số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định Số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động...Chi tiết

Thông tư Số 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Thông tư Số 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại. Thông tư này áp dụng đối với công chức, viên chức,...Chi tiết

Nghị định Số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

Nghị định Số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc...Chi tiết

Nghị định số 33/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân

Nghị định 33/2016/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với...Chi tiết

Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Nghị định 61/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp...Chi tiết

Thông tư 43/2016/TT-BYT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông tư 43/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/02/2017 quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, bao gồm các chức danh: bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng,...Chi tiết

Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã...Chi tiết

Thông tư 49/2016/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc

Thông tư số 49/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 quy định về hoạt động cấp cứu tai nạn giao thông trên đường bộ cao tốc bao gồm: hoạt động sơ cấp cứu, cấp cứu, chăm sóc, vận chuyển đối tượng là người bị tai...Chi tiết

Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp bao gồm đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo...Chi tiết

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 108/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2015 về chính sách tinh giản biên chế quy định về đối tượng thuộc chính sách tinh giản biên chế, chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ hưu trước...Chi tiết

Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, có nhiều điểm mới hơn so với trước đây phù hợp với tình hình phát triển của đất...Chi tiết

Thông tư 46/2016/TT-BYT ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày

Thông tư 46/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 về danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày là cơ sở để thực hiện chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Luật bảo...Chi tiết

Nghị định 191/2013/NĐ-CP về tài chính công đoàn

Nghị định 191/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/1/2014 quy định chi tiết về tài chính công đoàn đối với nguồn thu kinh phí công đoàn và ngân sách nhà nước cấp hỗ...Chi tiết

Nghị định 19/2017/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với công nhân quốc phòng và phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng

Nghị định 19/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/04/2017 quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc...Chi tiết

Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực 11/2/2017 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã...Chi tiết

Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4, điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Nhà nước đóng và hỗ trợ mức...Chi tiết

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của ủy ban thường vụ quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm...Chi tiết

Quyết định 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2015

Quyết định số 1351/QĐ-BHXH về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2015, Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt...Chi tiết

Hotline: 1900.6557